Skip to main content
Kategória

Teamcenter – Novinky

Riadenie projektov

Autor: Teamcenter – Novinky
Pri analýzach riadenia projektov zostávam často v nemom úžase. Šokuje ma, na čo všetko sa vo firmách využívajú tabuľkové editory (napr. MS Excel). Počúvam hrdé: „ je to náš zabehnutý podnikový štandard“. Žiaľ, takmer všetky problémy v projektovom riadení sú spôsobené použitím takéhoto nevhodného nástroja. Viac

Teamcenter Rapid Start – začiatky môžu byť jednoduché

Autor: Teamcenter – Novinky
Čoraz častejšie sa v konštrukčných kanceláriách stretávame s problémom, ako si udržať prehľad o všetkých dátach, ktoré sa produkujú. V porovnaní s 2D dátami sú 3D dáta omnoho komplexnejšie, a vzájomne viac poprepájané. Ak otvárate zostavu, musíte vedieť kde sú uložené jej komponenty. Ak sa nejaký komponent vyskytuje vo viacerých zostavách, potrebujete vedieť v ktorých. Ak sa takýto komponent zmení, potrebujete vedieť aký vplyv to bude mať na všetky produkty, v ktorých je použitý. Okrem samotných 3D dát je s výrobkom spojených množstvo iných dát, ako napríklad sprievodná dokumentácia, negrafické informácie o výrobku a podobne. Viac

Teamcenter – modulárny systém pre riadenie životného cyklu výrobku (PLM)

Autor: Teamcenter – Novinky
Každý z vás už určite počul pojem PLM (Product Lifecycle Management). Čo všetko takýto systém umožňuje? Pokiaľ sa pozrieme na najrozšírenejší PLM systém Teamcenter od spol. Siemens zistíme, že sa jedná o komplexné riešenie. Teamcenter umožňuje lepšie pochopiť dopad zmien, a automatizovať bežné funkčné procesy spoločnosti počas celého životného cyklu výrobku.
Hlavné benefity Teamcentra sú založené na prepracovaných možnostiach vyhľadávania potrebných informácií, a toku informácií pomocou štandardizovaných procesov aj u najkomplexnejších produktov. Vďaka týmto schopnostiam systém zaisťuje, že sa vždy kompetentné osoby dostanú k potrebným, presným ale hlavne aktuálnym informáciám. Viac

Teamcenter – jednotný zdroj informácií

Autor: Teamcenter – Novinky
Ako vytvoriť z pracovných skupín projektový tím prepojený na zákazníkov?

Jedným z hlavných problémov, s ktorým sa stretávame v malých a stredných spoločnostiach je, že majú produktové dáta uložené na viacerých miestach a v mnohých formátoch. Táto skutočnosť v hlavnom dôsledku komplikuje vyhľadávanie požadovaných informácií. Keď sa pozrieme na štatistiky, spol. Aberdeen research zaoberajúca sa analýzami pre oblasť priemyslu uvádza, že priemerný technický pracovník stratí vyhľadávaním informácií 25-30% svojho pracovného času. Viac

Aby sme nezabúdali

Autor: Teamcenter – Novinky
Počas analýz som sa stretol s nasledovným prípadom. V spoločnosti bol ako štandard výmeny dát a dokumentácie definovaný formát PDF. A to hlavne z dôvodu, aby nemal žiadny pracovník problém si dokument zobraziť pomocou univerzálneho prehliadača, nástroja definovaného spoločnosťou. Do uvedeného formátu bolo potrebné uložiť všetku vytváranú dokumentáciu – výkresy, tabuľky, textové správy, a.i.. Každý pracovník bol teda nútený vytvorený alebo upravený dokument vyexportovať do formátu PDF a uložiť ho do informačného systému. Viac