Skip to main content

Teamcenter – jednotný zdroj informácií

Autor: 12. februára 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Ako vytvoriť z pracovných skupín projektový tím prepojený na zákazníkov?

Jedným z hlavných problémov, s ktorým sa stretávame v malých a stredných spoločnostiach je, že majú produktové dáta uložené na viacerých miestach a v mnohých formátoch. Táto skutočnosť v hlavnom dôsledku komplikuje vyhľadávanie požadovaných informácií. Keď sa pozrieme na štatistiky, spol. Aberdeen research zaoberajúca sa analýzami pre oblasť priemyslu uvádza, že priemerný technický pracovník stratí vyhľadávaním informácií 25-30% svojho pracovného času.

Teamcenter umožňuje integráciu všetkých dát z rôznych návrhových systémov Cax do jedného zdroja informácií o výrobkoch, prístupného pre zainteresovaných pracovníkov. Rovnako užívateľsky jednoduché a prívetivé prostredie umožňuje užívateľom zapájanie sa do podnikových procesov, a vykonávanie ich každodenných úloh.
Teamcenter prináša účinné a flexibilné funkcie vyhľadávania, prezerania väzieb pre jednoduchú orientáciu a vizuálizáciu dátových štruktúr. Tieto možnosti prinášajú skrátenie času stráveného vyhľadávaním, a lepšiu opätovnú využiteľnosť overených súčastí v nových návrhoch a konceptoch produktov.
Jedinečná funkčnosť Teamcentra 8 umožňuje užívateľom pracujúcim v aplikáciách MS OFFICE, ako Word a Excel integrovať všetky dáta do jedného zdroja priamo z týchto aplikácií. Dobre známe prostredie znižuje náklady na školenia, a užívatelia nemajú pocit zmeny pracovných zvyklostí.

Využívaním Teamcentra časti PDM (Product Data Managenet) môžu spoločnosti znížiť dobu vyhľadávania informácií až o 85%. Práca s jedným zdrojom informácií umožňuje prepojiť samostatné pracovné skupiny v jednotný projektový tím, schopný dodávať presne to, čo zákazníci potrebujú.

 

Obr.: Teamcenter – jednotný zdroj informácií