Skip to main content

Teamcenter Rapid Start – začiatky môžu byť jednoduché

Autor: 12. februára 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Čoraz častejšie sa v konštrukčných kanceláriách stretávame s problémom, ako si udržať prehľad o všetkých dátach, ktoré sa produkujú. V porovnaní s 2D dátami sú 3D dáta omnoho komplexnejšie, a vzájomne viac poprepájané. Ak otvárate zostavu, musíte vedieť kde sú uložené jej komponenty. Ak sa nejaký komponent vyskytuje vo viacerých zostavách, potrebujete vedieť v ktorých. Ak sa takýto komponent zmení, potrebujete vedieť aký vplyv to bude mať na všetky produkty, v ktorých je použitý. Okrem samotných 3D dát je s výrobkom spojených množstvo iných dát, ako napríklad sprievodná dokumentácia, negrafické informácie o výrobku a podobne.

Operačný systém so svojou adresárovou štruktúrou nebol navrhnutý na správu takto komplexných dát, a s tým spojené problémy sú veľmi podobné v takmer každej konštrukčnej kancelárii. Dáta sa kopia a stráca sa prehľad, ktoré komponenty už sú vytvorené a stačí ich použiť, či v ktorých produktoch sa vyskytujú rovnaké komponenty, a čo spôsobí zmena takéhoto komponentu.
Pre správu takýchto dát sú určené PDM a PLM systémy. Pričom PDM systémy riešia prakticky len správu samotnej dokumentácie a dát. PLM idú oveľa ďalej a dokážu pomôcť aj v riadení konštrukcie, výroby, či celej firmy. Teda z hľadiska budúcnosti a bezproblémového rozširovania je v súčasnosti rozumnejšie zamerať sa pri nasadzovaní na PLM systém.

Spoločnosť Siemens PLM poskytuje riešenie Teamcenter, ktoré je v tejto oblasti absolútnym lídrom, a na správu dát ho používajú aj spoločnosti, ktoré majú konkurenčné CAD riešenie. Pomerne veľké obavy pri nasadzovaní takéhoto systému vyvoláva predstava, že nasadenie je komplikované a príliš zdĺhavé. Preto spoločnosť Siemens prišla s revolučným riešením v tejto oblasti a predstavuje riešenie Teamcenter Rapid Start.

Ide o predkonfigurované „krabicové“ riešenie, ktoré je pripravené a nastavené na základe dlhoročných skúseností s jeho používaním. Zákazník teda dostane okrem softvéru aj know-how správy a riadenia dát, získavané niekoľko rokov v stovkách podnikov. Pre užívateľov sa pritom ich práca s CAD systémom nijak výrazne nezmení, keďže Teamcenter je priamo integrovaný v ich CAD systéme, a teda nepribudne im žiadna práca navyše. Práve naopak. Systém sa postará o to, aby sa nevytvárali opakované položky, poskytne prehľad o tom, kde sú použité vybrané komponenty, a nebudete musieť viac hľadať, kde sú uložené komponenty pre zostavu. V prípade používania viacerých CAD systémov odpadá problém s prevodom dát medzi nimi, keďže Teamcenter tvorí jednotné úložisko a dáta z neho je možné otvárať vo všetkých integrovaných systémoch.

Pre riadiacich pracovníkov zase prináša možnosť sledovania stavu projektov. Získajú prehľad, na ktorých komponentoch robia jednotliví užívatelia, čo je už hotové, čo je vyrobené, ktoré položky sa nakupujú, ktoré už sú na sklade…. Informácie, o ktorých sa dá urobiť prehľad, môžu byť prakticky ľubovoľné. Všetky informácie je možné zobraziť aj priamo na 3D dátach, ktoré sa v Teamcentri dajú tiež zobrazovať. Teda riadiaci pracovník nepotrebuje CAD systém na to, aby si mohol prezrieť 3D, či výkresové dáta. Na týchto dátach môže robiť merania, rezy, či vkladať svoje poznámky k navrhovaným riešeniam.

Na prezentáciu vašich návrhov zákazníkom, či na montáž do terénu stačí zobrať tablet s nainštalovanou mobilnou verziou Teamcentra, a ak máte pripojenie na internet, prezentovať, či prezerať dáta priamo z tabletu.

Veľké obavy z nasadzovania PLM systémov vyplývajú z ďalších dvoch otázok. „Bude tento systém stačiť aj neskôr, keď sa bude firma rozrastať?“ Alebo opačná otázka, „Nebude takýto systém pre naše podmienky zbytočne veľký?“. Na obe existuje jednoduchá odpoveď, a tou je konfigurovateľnosť systému. Najčastejšou praxou je začať len so správou CAD, prípadne MS Office dokumentov. Teda Teamcenter môže fungovať len ako PDM systém. Neskôr možno budete chcieť riadiť aj ďalšie oblasti a procesy vo firme, ako napríklad výrobu, objednávky, správu a riadenie celých projektov, údržbu…. Teamcenter poskytuje dostatok možností aj na riešenie týchto oblastí. Nehrozí teda, že firma časom príde do bodu, kedy jej Teamcenter už nestačí.