Skip to main content

Ako sa dostať najľahšie k správnym informáciám

Autor: 12. februára 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Často sa mi stáva, že na porade počujem informáciu o probléme prvýkrát a čudujem sa, že to nikto so mnou neprebral. Preto ma vždy zarazí, dokonca priam vytočí, keď mi niekto do očí povie, že to si predsa vedel! Stretávate sa aj vy s takýmito alebo podobnými situáciami? Tak potom je tento krátky článok aj pre vás.

Presne pre takéto situácie existuje pojem – systém na správu dát (PDM – Product Data Management), alebo vyššia úroveň, ktorá sleduje celý životný cyklus produktu (PLM – Product Lifecycle Management). Každý takýto systém riadi informácie o výrobku, ako napr. výkresy, modely, zostavy, kusovníky zostáv, sprievodnú dokumentáciu… To je jasné zo samotného názvu, ale dôležité je uvedomiť si, že takýto systém spravuje aj samostatné procesy k výrobkom. Takže, pokiaľ je stanovený proces napr. zmenového riadenia, je jasné, že všetky zmeny výrobku sa budú riadiť týmto jednotným procesom, a každý bude presne vedieť, v ktorom kroku je zmenový proces, ktorých modelov a zostáv sa dotýka, aké sú zmeny na súčasnej dokumentácii, procesoch výroby atď…

Ale nemusí sa jednať len o zmenové konanie, sú tu aj iné oblasti:

  • Konštruktér potrebuje pridať medzi normalizované diely (nakupované) nový komponent, ktorého model si stiahol z internetu, a chce ho použiť v zostave. Ako zabezpečiť, aby obsahoval všetky potrebné údaje, ako napr. skladové číslo, akosť, kód výrobcu, výrobcu…
  • Pri vydaní dokumentácie do výroby, ako zabezpečiť informovanie všetkých zúčastnených osôb o tejto skutočnosti. Musí to stále byť papierová sprievodka, ktorú každý podpíše? Nemôže to byť cez MS Outlook, cez emailového klienta?
  • Pri vydaní dokumentácie je toho viac, zaujímavý je aj presun kusovníka z konštrukcie do výroby. Musí to byť ručné prepisovanie…? Nemôže to byť automatickým exportom?

Takéto prípady sa vám určite teraz vybavujú, a je ich nespočetné množstvo.

Poďme sa pozrieť bližšie, ako sa riadia procesy v systéme najrozšírenejšom PDM/PLM Teamcenter. Základným prvkom je tok práce,t.j. proces. Tok práce je množina krokov (úloh), ktoré treba vykonať. Tým, že ich vytvára administrátor sú jednoznačné, a nikto okrem správcu ich nemôže meniť. Toto zabezpečí spoločnosti to, že proces je rovnaký a jednoznačný. Keď sa pozriem na takýto Work Flow (tok práce), presne viem zistiť:

  • aký je stav procesu, čo už je a čo ešte nie je vykonané
  • na ktorej úlohe proces stojí a kto je za ňu zodpovedný
  • pri ukončených procesoch viem kto, kedy, ako, čo
  • automatizované výstupy na riadenie kvality, ISO…
  • zabezpečiť export do ERP systému

Využívaním Work Flow v systéme Teamcenter získavame čas, ktorý strácame pri hľadaní informácií o stave úlohy, získavaní aktuálnych dát, pri odovzdávaní informácií manuálne, tvorbe reportov a stave úlohy… Čas, ktorý vieme v práci využiť lepšie, na produktívnu činnosť.

Vyšší stupeň je riadenie projektov. Teamcenter ponúka projektovým manažérom možnosť riadenia úloh prepojením prác z harmonogramu na toky práce. Ako sa jednotlivé toky práce realizujú, automaticky sa aktivujú nové, podľa harmonogramu prác na projekte. Tým pádom projektový manažér presne vie, v akom štádiu sa projekt nachádza, či sa ide podľa harmonogramu, alebo úlohy meškajú.