Skip to main content

Riadenie projektov

Autor: 27. februára 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Pri analýzach riadenia projektov zostávam často v nemom úžase. Šokuje ma, na čo všetko sa vo firmách využívajú tabuľkové editory (napr. MS Excel). Počúvam hrdé: „ je to náš zabehnutý podnikový štandard“. Žiaľ, takmer všetky problémy v projektovom riadení sú spôsobené použitím takéhoto nevhodného nástroja.

Dnes hádam každý manažér pozná všeobecné nástroje na projektové riadenie (napr. Microsoft Project). Tieto nástroje sa však v strojárskom projektovom riadení využívajú ojedinele. Ich obmedzením je ich všeobecnosť. Ich zámer je pokryť riadenie akéhokoľvek projektu. Odtrhnutosť od ostatných podnikových subsystémov.

Strojárske projektové riadenie má svoje špecifiká, a teda optimálne je riešiť ich na to určenými nástrojmi. Pritom by mala byť zabezpečená priama prepojenosť s riadením celého životného cyklu výrobku (PLM).

V strojárstve je v posledných rokoch najúspešnejší PLM systém Teamcenter, s modulom pre projektové riadenie, nazvaným Schedule Manager. Je pripravený riadiť strojárske projekty akéhokoľvek rozsahu, zamerania i obsahu. Jeho hlavnou výhodou je integrálna súčasť PLM riešenia.

Funkčnosti Teamcentera s modulom Schedule Manager:

 • vytváranie projektov z preddefinovaných vzorov, pre zabezpečenie firemných štandardov
  Možnosť využiť existujúce používané šablóny z Microsoft Projektu.
 • vzájomné väzby medzi úlohami
 • automatické zmeny termínov úloh projektu
  Zmena termínov jednotlivých, na seba naviazaných úloh z Gantovho diagramu. Tým pádom vzájomná zmena všetkých nadväzujúcich úloh.
 • automatizácia (prepojenie) spúšťania a plnenia jednotlivých úloh cez toky práce
  Jednotlivé úlohy projektu môžu byť naviazané na preddefinované toky práce. Úloha môže byť spustená tokom práce, a rovnako ukončenie úlohy môže spúšťať ďalší, jeden alebo viac tokov práce. Takýmto spôsobom je zabezpečená automatická správa vecného plnenia jednotlivých úloh projektu.
 • pridelenie zdrojov
  – skupina
  – pracovník
  – kontrola vyťaženosti
 • stav projektu
  – ukončené, rozpracované, nezačaté úlohy
  – čerpanie kapacít
 • množstvo užívateľských výstupov. Nazvime ich „manažérske“
  „Manažérske“ výstupy sú chápané ako exporty priamo z DB do prostredia Teamcentra, prehliadača HTML alebo priamo do tabuľkového editora, ktorý je obľúbeným nástrojom väčšiny manažérov. Jednoduchým kliknutím na XLS súbor sa načítajú aktuálne dáta z DB Teamcentra a vygenerujú sa požadované reporty a grafy.

Využívaním Teamcentra s modulom Schedule Manger získavate náskok v riadení projektov. Všetky informácie o projekte nájdete na jednom mieste. Vecné plnenie jednotlivých úloh je automatické, na základe prepojenia na toky práce (Work Flow). Ako sa jednotlivé toky práce realizujú, automaticky sa aktivujú nové, podľa harmonogramu prác na projekte. Tým pádom projektový manažér presne vie, v akom štádiu sa projekt nachádza, či sa ide podľa harmonogramu alebo úlohy meškajú.