Skip to main content

Teamcenter – modulárny systém pre riadenie životného cyklu výrobku (PLM)

Autor: 12. februára 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Každý z vás už určite počul pojem PLM (Product Lifecycle Management). Čo všetko takýto systém umožňuje? Pokiaľ sa pozrieme na najrozšírenejší PLM systém Teamcenter od spol. Siemens zistíme, že sa jedná o komplexné riešenie. Teamcenter umožňuje lepšie pochopiť dopad zmien, a automatizovať bežné funkčné procesy spoločnosti počas celého životného cyklu výrobku.
Hlavné benefity Teamcentra sú založené na prepracovaných možnostiach vyhľadávania potrebných informácií, a toku informácií pomocou štandardizovaných procesov aj u najkomplexnejších produktov. Vďaka týmto schopnostiam systém zaisťuje, že sa vždy kompetentné osoby dostanú k potrebným, presným ale hlavne aktuálnym informáciám.

Teamcenter je modulárny systém, ktorý pokrýva všetky oblasti PLM:

 • riadenie konštrukčného procesu, správa multiCAD dát
  Teamcenter ponúka viac ako len komplexnú správu dát (PDM). Systém prináša riešenia systémových úložísk dát, ich globálneho zdieľania a riadenia tokov prác potrebných k získaniu, správe a využitiu konštrukčných (grafických a alfanumerických) dát vytvorených rôznymi Cax systémami.
 • správa kusovníkov
  Teamcenter predstavuje zdroj štruktúrovaných informácií o produktoch a procesoch. Poskytuje tak prístup k správnym informáciám z kusovníka podľa globálnych potrieb vývoja a výroby produktu.
 • spolupráca celej spoločnosti
  Teamcenter poskytuje prostredie pre spoluprácu rozširujúcej schopnosti PLM v celej spoločnosti, a to vrátane partnerov a dodávateľov, čím zvyšuje celkovú produktivitu.
 • riadenie zhody
  Teamcenter ponúka radu riešení pre zlepšenie zhody výrobkov s legislatívnymi a regulačnými normami, ako sú napr. ITAR, DoD5015.2, FDA, ELV, RoHS a WEEE.
 • riadenie obsahu dokumentov
  Teamcenter obsahuje vyspelé možnosti správy dokumentov a ich obsahu. Poskytuje štruktúrované prostredie pre vytváranie a publikovanie obsahu plne integrovaného do prostredia PLM.
 • zdroj jednotných podnikových údajov
  Teamcenter poskytuje jednotný zdroj znalostí a informácií o výrobkoch a procesoch s podporou globálnej spolupráce.
 • MRO – údržba, oprava a kontrola
  Teamcenter prepája priepasť medzi tímami logistiky, údržby, výroby a konštrukcie. Podporuje tak štíhlejšiu prevádzku servisu, a tým znižuje neprodukčné náklady.
 • riadenie výroby produktov
  Teamcenter umožňuje technickým a výrobným tímom formálnu spoluprácu v rámci digitálneho PLM prostredia pomocou jednotného zdroja informácií o výrobkoch, procesoch a zdrojoch.
 • riadenie mechatronických procesov
  Teamcenter ponúka zdroj informácií o produktoch a procesoch, a podporuje tak asociatívny vývoj mechaniky, elektroniky, zabudovaných elektrických a softvérových technológií.
 • riadenie projektov
  Teamcenter umožňuje integrovať plánovanie portfólia strategických výrobkov s operatívnym riadením projektov.
 • reporting a analytika
 • riadenie procesov simulácií
  Teamcenter spravuje dáta simulacií a procesy v rámci jedného prostredia. Ponúka možnosť lepšieho posúdenia výkonu a kvality produktu, a súčasne zvyšuje efektivitu vývoja.
 • riadenie vzťahov s dodávateľmi
  Teamcenter umožňuje oddeleniu nákupu spolupracovať v jednom tíme s vývojom a dodávateľmi pre minimalizáciu nákladov. Súčasne ponúka možnosti zvýšenia úrovne kvality, služieb a inovácií výrobku.
 • riadenie požiadaviek
  Teamcenter dáva do rovnováhy strategický účel výrobku s príslušnou skupinou požiadaviek. Zaisťuje tak vznik výrobkov spĺňajúcich požiadavky trhu, zákazníkov a regulačných úradov…