Skip to main content

Teamcenter – digitálna chrbtica podniku

Autor: 15. decembra 20158 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s názvami IoT (Internet of Things), Internet of Services, 4. priemyselná revolúcia, SMART Manufacturing, atď… Jedná sa o aplikáciu internetu a najnovších technológií vo výrobnom prostredí. Základom sú dáta, ich spracovanie, riadenie  a ich komunikácia. Tento prístup nenecháva nevšímavých ani „posledných“ zástancov správy dokumentácie v adresárových štruktúrach Windowsu na serveroch.

Aktuálne trendy vyžadujú v prvom rade integráciu dát do všetkých využívaných podnikových systémov, primárne hovoríme o ERP, a v blízkej budúcnosti prepojenie priamo s výrobnými systémami.

Pri výbere systému je preto potrebné, okrem základných podmienok integrácie CAD, CAM, CAE systémov, správy sprievodnej dokumentácie a procesov, brať ohľad na ďalšie možnosti postupného rozširovania funkčností. Napríklad v oblastiach integrácie do plánovania výroby, servisu zariadení, spolupráce so subdodávateľmi, atď…

Vyššie uvedená mapa oblastí znázorňuje platformu PLM pokrytú Teamcentrom. Siemens definoval Teamcenter ako chrbticu digitálneho podniku, ktorý ukladá, a vzájomne sprístupňuje a prepája všetky potrebné podnikové dáta navzájom. Tieto zdroje z jednotnej platformy je možné otvorenosťou riešenia, pomocou kustomizácií platformy Teamcentera, distribuovať do ostatných podnikových systémov.

Siemens už teraz pracuje na rozšírení funkčnosti integrácie dát Teamcentra v oblastiach výrobných informačných systémov (MES)  a úplnej automatizácie výroby.