Skip to main content

Ako na dokumentáciu v PDM a PLM systémoch

Autor: 10. augusta 20158 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Správne dáta v správnom kontexte

Každému čitateľovi tohto článku sú pravdepodobne známe skratky PDM (Product Data Management), PLM (Product Livecycle Mananagment), týkajúce sa aj správy dát. Vieme, že je to niečo viac ako adresárová štruktúra v operačnom systéme Windows, prípadne inom operačnom systéme počítačov, laptopov alebo ostatných mobilných zariadení, tabletov, telefónov a i..

Niekedy je pre užívateľov len veľmi ťažko predstaviteľné ako sa orientovať v množstve dát z rôznych oblastí, ktoré sú výsledkom vzniku nového produktu alebo akokoľvek inak ho nazveme – výrobok, zákazka. V drvivej väčšine prípadov sa stretávame s tým, že pri zavádzaní systémov pre správu dokumentácie sme stále ovplyvnení, dá sa povedať až „obmedzení“, adresárovou štruktúrou dát podľa Windows. Všetko je potrebné zaškatuľkovať do adresára s číslom a názvom tzv. zákazky (projektu). A ďalej pod-adresárovou štruktúrou pre jednotlivé oddelenia, ako napríklad obchodná komunikácia, podklady k projektu, požiadavky zákazníka, konštrukcia, elektro-projekcia, pneumatika, programovanie, atď….

Teamcenter ponúka riadenie dát na inej, vyššej úrovni. Nie podľa obsahu adresára, ale v kontexte informácií na samotný produkt. Systém pre správu dát nepracuje iba s názvom súboru. Teamcenter využíva databázové systémy na uloženie všetkých negrafických dát objektov (METADATA).

Tieto dáta sú systémové alebo užívateľské:

 • systémové zabezpečujú správnu funkčnosť
  Ako príklad môžeme uviesť číslo, názov, revíziu, vlastníka objektu, jeho vznik, poslednú modifikáciu, stav, ale aj väzby na ostatné objekty, históriu zmien súboru (check out/in) a mnoho ďalších užitočných informácií…
 • užívateľské zabezpečujú individuálne rozšírenie sledovaných parametrov na objektoch
  Jednoduchý príklad z praxe:
  – prepojenie interného a zákazníckeho číslovania
  – prepojenie CAD modelov so skladovými kartami ERP (čísla skladových kariet,  objednávkové kódy,
  stav na sklade…

S využitím databázových údajov nie je potreba definovať uloženie dokumentu cez väzbu na adresár, ale stačí dokument vložiť do Teamcentra s definovaním typu väzby na vkladaný objekt, v našom prípade produkt. Pre vloženie je možné využiť funkčnosť Teamcentra Drag-And-Drop na objekt definujúci väzbu dokumentu na produkt.

Teamcenter rieši správu dát na jednom mieste. Stačí poznať číslo produktu, výrobku, zákazky alebo akokoľvek inak si ho nazveme, a na jedno kliknutie sa dostávame ku všetkým údajom a prislúchajúcim dokumentom. Samozrejme k tým, ku ktorým máme prístup z našej pozície v spoločnosti.

S možnosťou rýchlej, integrovanej vizualizácie dát dávame do (komplexného) systému systém (poriadok).