Skip to main content

Správne produktové dáta v správnom kontexte

Autor: 11. mája 20158 augusta, 2018Teamcenter – Tipy a triky

Mnoho užívateľov už počulo o jednotnom úložisku dát. Častokrát si ale nedokážu predstaviť, ako sa dá jednoducho orientovať v tak veľkom množstve dát z rôznych oblastí. Všeobecnou požiadavkou užívateľov je zoraďovanie dát do adresárových štruktúr (ako v prostredí Windows).

Teamcenter ale posúva riadenie dát vyššie – nie podľa obsahu adresára, ale podľa kontextu na obsah (väzba na oblasť informácii). Na základe nielen systémových, ale aj užívateľsky definovaných väzieb, je možné dáta triediť podľa oblastí do tzv. pseudo-adresárov. Táto funkcionalita umožňuje spravovať dáta priamo na objekte produktu (objekt charakterizujúci výrobok).