Skip to main content

Varianty zostáv v Teamcentri

Autor: 18. augusta 20148 augusta, 2018Teamcenter – Novinky

Nedávno som bol na prezentácii jednej z našich automobiliek. Jej zástupca hovoril o vysokej variabilite ich výrobkov. Napríklad len volant na jeden typ vozidla má 78 variant.
Dnes je bežné, že zákazníci si môžu výrobky objednať cez rôzne konfigurátory. Volia si veľkosť, parametre alebo farby. Kombinácie zariadení sa rátajú niekedy až v miliónoch. Väčšinou je nemožné mať v kusovníkoch – štruktúrach zostáv poriadok, a systém bez nejakého nástroja.

Teamcenter od spoločnosti Siemens PLM ponúka na konfigurovanie variant riešenia priamo v rámci aplikácie Structure Manager. Pre zostavu je možné definovať niekoľko parametrov alebo variabilít (napr. veľkosť objemu motora, typ zariadenia alebo vzhľadové prevedenie), zároveň je možné definovať nejakú voľbu ako predvolenú. Následne sa jednotlivým komponentom zostavy nastavujú podmienky v tom zmysle, že daný komponent sa použije v konfigurácii vtedy, keď bude splnená nejaká podmienka (napr. nejaký ventil bude v zostave vtedy, keď bude nastavený objem motora (parameter) menší ako nejaká hodnota). Variability je možné nastaviť v rôznej úrovni (vrcholová, medzi-, podzostava), a z nižšej úrovne ich prezentovať vo vrcholovej zostave tak, že pre top zostavu môžeme voliť všetky parametre naraz. Pre prípad, že sa s nejakou kombináciou neuvažuje, je možné nastaviť podmienku chybového hlásenia, t.j. pri voľbe nastavenia danej kombinácie sa užívateľovi zobrazí upozornenie, že zvolené voľby nie je možné kombinovať. To zabezpečuje kontrolu – dovoľuje užívateľom zvoliť len také kombinácie, ktoré sú reálne. Konfigurácie variantného kusovníka je možné uložiť, a tieto vystupujú ako nové datasety v revíziách. Zároveň tieto uložené konfigurácie je možné načítať priamo do NX.

Z pohľadu konštruktéra môže vyvstať otázka, ako sa taká variantná zostava modeluje v CADe. V prostredí CAD v zostave sa komponenty umiestňujú tak, ako to vyžaduje variant. Toto môže na prvý pohľad vyzerať neprehľadne, pretože všetky variantné komponenty sú v jednej zostave, a často sú cez seba a vytvárajú dojem kolízií. Výkres takejto zostavy sa kreslí tak, že predvolená konfigurácia je vytiahnutá obrysovo, ostatné variantné komponenty sú buď skryté alebo vytiahnuté jemnejším štýlom čiar.

V našich videách tipov a trikov môžete v poslednom čase registrovať práve príklad nastavenia variantnej zostavy primitívneho mobilného zariadenia, ktorý konfigurujeme podľa typu, vnútornej podzostavy elektroniky a farby krytu. Definovanie variant a konfigurovanie zostáv v Teamcentri je jednoduché a intuitívne, s možnosťou nastavenia rôznych podmienok a varovaní, pričom je postarané aj o bezpečnosť dát rôznymi prístupovými právami pre definovanie a konfigurovanie. Konfigurovanie variantných zostáv nie je len záležitosť konštruktérov, ale je prínosné predovšetkým projektovým manažérom alebo obchodníkom.

Viac k variantom v Teamcentri