Skip to main content
Všetky články od

Branislav Roman

Product Cost Management – most medzi podnikovými systémami

Autor: Product Cost Management – Novinky

Čo je vlastne Product Cost Management? Jedna z poučiek hovorí, že ide o „Dohodnutý, ucelený a uverejnený systém kultúry / cieľov, procesov, ľudí a nástrojov v nadväznosti na životný cyklus produktu, ktorý zabezpečuje, že výrobok dosiahne svoj zisk (alebo náklady) v deň, kedy sa dostaví k zákazníkovi.“ Product Cost Management sa zameriava na to, aby mal produkt maximálny zisk pri minimálnych nákladoch bez ohľadu na konečnú cenu produktu.

A čo je Product Cost Management softvér? V podstate ide o preloženie fyzických vlastností (geometria, tolerancie, druh materiálu, výrobný proces, objemy, dodávateľ, …) do jazyka finančníkov: Eurá. Kto by mohol mať záujem o takýto most? Na jednej strane je PLM, kde sa hovorí jazykom fyzikálnych vlastností a na druhej strane ERP, ktoré hovorí rečou peňazí. Pre ľudí z výroby alebo TPV je jednoduchšie sa naučiť hovoriť v „Eurách“. Z toho vyplýva, že ľudia z kontrolingu alebo finančného oddelia majú väčší záujem o porozumenie reči svojich kolegov z výroby alebo R&D.

Viac

Tool Costing

Autor: Product Cost Management – Novinky
Pokiaľ sa zaoberáte tvorbou a výrobou nástrojov, tak na základe vlastnej skúsenosti určite potvrdíte fakt, že stanoviť cenu za nástroj je zvyčajne náročný a komplexný proces. Ak však použijete Tool Costing, tak urobiť cenovú ponuku na nástroj v krátkom čase nemusí byť vôbec náročné. Viac

Teamcenter Product Cost Management

Autor: Teamcenter – Novinky

Ako naceniť produkt tak, aby bol konkurencieschopný a navyše ziskový?

Je ďalší pracovný deň a vy potrebujete urobiť novú cenovú ponuku. Možno sa trochu bojíte, lebo úspešnosť vašich cenových ponúk sa pohybuje kdesi okolo 5%, a to vás demotivuje. Začnete študovať výkres nového produktu, a postupujete ako obvykle. Aby ste si ušetrili čas, hľadáte podobnú, už v minulosti nacenenú súčiastku v hromade papiera alebo v neprehľadných adresároch. To sa vám ale nedarí, a preto musíte začať kalkulovať od úplného začiatku. Premrhali ste už veľa času, ale ponuku musíte dokončiť včas, tým utrpí kvalita…Poznáte to? Toto môže byť iba zlý deň alebo každodenná situácia. Viac