Skip to main content
Kategória

Product Cost Management – Novinky

Product Cost Management – most medzi podnikovými systémami

Autor: Product Cost Management – Novinky

Čo je vlastne Product Cost Management? Jedna z poučiek hovorí, že ide o „Dohodnutý, ucelený a uverejnený systém kultúry / cieľov, procesov, ľudí a nástrojov v nadväznosti na životný cyklus produktu, ktorý zabezpečuje, že výrobok dosiahne svoj zisk (alebo náklady) v deň, kedy sa dostaví k zákazníkovi.“ Product Cost Management sa zameriava na to, aby mal produkt maximálny zisk pri minimálnych nákladoch bez ohľadu na konečnú cenu produktu.

A čo je Product Cost Management softvér? V podstate ide o preloženie fyzických vlastností (geometria, tolerancie, druh materiálu, výrobný proces, objemy, dodávateľ, …) do jazyka finančníkov: Eurá. Kto by mohol mať záujem o takýto most? Na jednej strane je PLM, kde sa hovorí jazykom fyzikálnych vlastností a na druhej strane ERP, ktoré hovorí rečou peňazí. Pre ľudí z výroby alebo TPV je jednoduchšie sa naučiť hovoriť v „Eurách“. Z toho vyplýva, že ľudia z kontrolingu alebo finančného oddelia majú väčší záujem o porozumenie reči svojich kolegov z výroby alebo R&D.

Viac

Tool Costing

Autor: Product Cost Management – Novinky
Pokiaľ sa zaoberáte tvorbou a výrobou nástrojov, tak na základe vlastnej skúsenosti určite potvrdíte fakt, že stanoviť cenu za nástroj je zvyčajne náročný a komplexný proces. Ak však použijete Tool Costing, tak urobiť cenovú ponuku na nástroj v krátkom čase nemusí byť vôbec náročné. Viac