Skip to main content

Tool Costing

Autor: 14. júna 20167 augusta, 2018Product Cost Management – Novinky

Pokiaľ sa zaoberáte tvorbou a výrobou nástrojov, tak na základe vlastnej skúsenosti určite potvrdíte fakt, že stanoviť cenu za nástroj je zvyčajne náročný a komplexný proces. Ak však použijete Tool Costing, tak urobiť cenovú ponuku na nástroj v krátkom čase nemusí byť vôbec náročné.

Tool Costing od Siemens je komplexné riešenie na rýchle a presné stanovenie ceny nástroja. Softvér vám pomôže pri naceňovaní ak nástroje vyrábate, ale aj ak ich nakupujete. Môžete si vytvárať vlastné tieňové kalkulácie, ktoré vám poslúžia na porovnanie adekvátnosti ceny nakupovaného nástroja.

Kalkulovanie v Tool Costingu je harmóniou presnosti a použitého času. Či už robíte formy na plastové výlisky, postupové, prípadne transferové nástroje alebo lisujete, Tool Costing vám uľahčí kalkulovanie ich ceny. Softvér dokáže efektívne zužitkovať informácie z 3D modelu, a následne ich aplikovať do technologického kusovníka. Samozrejme, stále máte možnosť editácie či už použitých krokov, strojov alebo materiálu. Využívanie integrovanej databázy alebo existujúcich kalkulácií zníži prácnosť a časovú náročnosť na určenie ceny.

Výsledkom, okrem precíznej nákladovej štruktúry, či konfigurovateľných reportov pre konkrétnych zákazníkov je uchovanie drahocenných vedomostí o naceňovaní nástrojov v rámci firmy. Navyše, pri jednaniach so zákazníkom sa vaša pozícia posilní, keďže detailný rozklad ceny je silný argument. Buďte pripravení promptne a flexibilne reagovať na požiadavky trhu!