Skip to main content

Product Cost Management – most medzi podnikovými systémami

Autor: 21. decembra 20177 augusta, 2018Product Cost Management – Novinky

Čo je vlastne Product Cost Management? Jedna z poučiek hovorí, že ide o „Dohodnutý, ucelený a uverejnený systém kultúry / cieľov, procesov, ľudí a nástrojov v nadväznosti na životný cyklus produktu, ktorý zabezpečuje, že výrobok dosiahne svoj zisk (alebo náklady) v deň, kedy sa dostaví k zákazníkovi.“ Product Cost Management sa zameriava na to, aby mal produkt maximálny zisk pri minimálnych nákladoch bez ohľadu na konečnú cenu produktu.

A čo je Product Cost Management softvér? V podstate ide o preloženie fyzických vlastností (geometria, tolerancie, druh materiálu, výrobný proces, objemy, dodávateľ, …) do jazyka finančníkov: Eurá. Kto by mohol mať záujem o takýto most? Na jednej strane je PLM, kde sa hovorí jazykom fyzikálnych vlastností a na druhej strane ERP, ktoré hovorí rečou peňazí. Pre ľudí z výroby alebo TPV je jednoduchšie sa naučiť hovoriť v „Eurách“. Z toho vyplýva, že ľudia z kontrolingu alebo finančného oddelia majú väčší záujem o porozumenie reči svojich kolegov z výroby alebo R&D.

Teamcenter Product Cost Management, ktorý je známy tým, že už v sebe má zabudované a zároveň rozšíriteľné databázy (stroje, lokality, procesy, materiály), dokáže pomocou rôznych integrácií využiť už existujúce firemné dáta. V tomto článku sa nezameriame na oblasť „Benchmarking“ alebo „Should-Costing“, ale práve na informácie, ktoré už bežný ERP/PLM obsahuje.

Pre kalkuláciu ceny produktu potrebujeme niekoľko vstupov. Jedná sa o produktové dáta, dáta o lokalite (podniku) a technologický postup.

Z PLM systému získame už existujúci 3D model a zužitkujeme napríklad základné parametre dielu. Takisto dokážeme importovať aj existujúce kusovníky jednotlivých zostáv.

K dielu priradíme dáta o výrobnom podniku, ktoré môžu byť špecifické pre konkrétne lokality. Špecifické ceny materiálov, sadzby jednotlivých pracovísk/aktivít, informácie o nákladových strediskách sú informácie, ktoré sa už nachádzajú v ERP systéme.

Vyskladáme alebo znovu využijeme už existujúci technologický postup, a týmto sa dopracujeme k cenovej kalkulácii.

Výsledkom je detailný rozpad nákladov. Výsledok si dokážeme simulovať, aby sme sa dostali k požadovanému cieľu.

Týmto spôsobom skopírujeme reálny nákladový stav vo firme a vytvoríme si „Digitálne dvojča“ naceňovania.

Toto „Digitálne dvojča“ dokáže hovoriť rečou nákladov (peňazí) ale aj rečou fyzikálnych vlastností. Je to MOST, ktorý spája dva odlišné svety: svet financií a svet fyzikálnych vlastností.