Skip to main content

2D poznámkovanie PDF dokumentu v procese

V tomto videu môžete vidieť celý postup procesu (workflow) na označenie PDF dokumentu.