Skip to main content

Teamcenter Solid Edge Work Offline

V tomto videu môžete vidieť ukážku práce s asistentom vyrovnávajúcej pamäte (Cache assistent) Solid Edge, v ktorom je možné riadiť mód práce online / offline.