Skip to main content

Zobrazenie komponentov v Teamcenter Visualisation podľa atribútov

V tomto videu je ukázaný spôsob, ako je možné v Teamcenter Visualisation riadiť zobrazenie komponentov zostavy podľa atribútov.