Skip to main content

Ako nastaviť generovanie PDF so všetkými hárkami v Solid Edge pod Teamcentrom

V tomto videu môžete vidieť ukážku ako nastaviť Solid Edge pod Teamcentrom tak, aby pri automatickom generovaní PDF mal tento dokument všetky hárky. Predvolene je v Solid Edge totiž nastavené, že pri uložení do PDF sa generuje len aktívny hárok.