Tipy a triky NX

Novinky

2019 Simcenter Conference

| Femap – Novinky, NX – Novinky | No Comments
Tohtoročná konferencia Siemens Digital Industries Software 2019 Simcenter Conference sa uskutoční 2. až 4. decembra v Amsterdame. Táto konferencia je významnou udalosťou pre celé portfólio riešení Siemens pre testovanie, simulácie…

Simcenter 3D 2019.2

| Femap – Novinky, NX – Novinky | No Comments
Najnovšia verzia Simcentra 3D prináša riešenie elektromagnetizmu pre nízke aj vysoké frekvencie, ktoré je rýchlejšie ako pri iných výpočtových nástrojoch a jeho napojenie na iné druhy výpočtov umožňuje multifyzikálne riešenie…

PLM Fórum pre používateľov NX

| Novinky, NX – Novinky | No Comments
(viac…)

Simulácia NC-kódu

| NX – Novinky | No Comments
Jedným z benefitov prípravy NC programu prostredníctvom CAM softvéru je určite aj možnosť verifikácie samotného procesu obrábania. Jej využitie je na odhalenie možných kolízií, nežiadúcich pohybov alebo aj na overenie,…

Solid Edge alebo NX?

| NX – Novinky, Solid Edge – Novinky | No Comments
Ako sa v tom vyznať? Máme si vybrať Solid Edge alebo NX? Uvedené dva systémy sú síce od jedného dodávateľa, ale každý je určený pre iný segment zákazníkov. Základným rozhodovacím kritériom…