Skip to main content

Thermal-stress analysis, Simcenter 11

Autor: 16. apríla 20189 augusta, 2018CAE

V tomto videu môžete vidieť pevnostný výpočet od šírenia tepla (thermal-stress analysis).