Thermal-stress analysis, Simcenter 11

Autor: 16. apríla 2018 CAE

V tomto videu môžete vidieť pevnostný výpočet od šírenia tepla (thermal-stress analysis).