Použitie “Journalu” na zmenu názvu operácií

Autor: 21. mája 2020 CAM

Počas tvorby programov vzniká čoraz viac operácií, a niekedy môže byť komplikované sa v nich vyznať.
Aby to bolo prehľadnejšie, tak si ich začneme premenovávať, čo v prípade veľkého množstva môže byť frustrujúce.
Pre uľahčenie takéhoto premenovávania si ukážeme ako sa dajú využiť šikovne pripravené “Journali”, ktoré buď nahrádzajú určitú časť názvu, alebo dopĺňajú jeho začiatok či koniec.
Konkrétne “Journali” si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:
https://www.dropbox.com/s/mcqyudz0nhsy5ts/Journali_na_zmenu_nazvu_operacii.zip?dl=0