Osovosymetrický nelineárny výpočet v NX CAE

Autor: 23. októbra 2014 CAE

V tomto videu môžete vidieť postup simulácie nalisovania hadičky na koncovku. Analýza je nelineárna, osovosymetrická, urobená v prostredí NX CAE.