Skip to main content

FloEFD v NX12

Autor: 2. októbra 2019CAE

V tomto videu môžete vidieť simuláciu prúdenia a šírenia tepla (CFD) v NX12 aplikáciou FloEFD.