Skip to main content

Využitie výkresu z iného modelu v Solid Edge pod Teamcentrom

Štandardne je proces vývoja dizajnu prvotne v podobe 3D, a následne sa vytvára 2D reprezentácia. V takomto prípade sa často využije existujúca 3D geometria dielu, ktorú upravíme na nový podobný diel. V takomto prípade, pri vytváraní výkresu, je rovnako zaujímavé nezačínať na „zelenej lúke“, ale využiť už vytvorený výkres.

Cieľom tohto videa je ukázať návod, ako využiť/skopírovať existujúci výkres jedného modelu k podobnému, vytvorenému funkciou SAVEAS v Solid Edge priamo v riadenom PDM prostredí Teamcentra.