Kategória

Tecnomatix – Novinky

Virtual Comissioning Lite pre malé a stredne veľké firmy

Autor: Tecnomatix – Novinky

Robíte menšie projekty ako integrácie 1 – 10 robotov a pociťujete potrebu skrátenia doby nasadenia týchto zariadení? Na túto otázku prináša Siemens odpoveď v podobe nového produktu „Virtual Comissioning Lite“.

Tento produkt využijú predovšetkým menšie a stredné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú integráciou automatizácie do priemyslu. Pomocou tohto produktu dokážete kompletne navrhnúť pracovisko aj s jeho logikou. V minulosti simulačné programy pomáhali predovšetkým programátorom priemyselných robotov. Teraz už je možné riadiť simuláciu priamo pomocou reálneho hardvéru neskôr umiestneného v linke. Takto odsimulovaný koncept podstatne skracuje dobu nasadenia a spustenia linky.

Používajte toto profesionálne riešenie teraz dostupné aj pre malé a stredné spoločnosti. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

                             

Cez ktorý nástroj vytvárať detailnú simuláciu?

Autor: Tecnomatix – Novinky

Pred začiatkom projektu je kľúčové zvoliť si správne nástroje, ktoré pomôžu užívateľovi projekt odovzdať na čas a v požadovanej kvalite. V prípade, že vytvárate detailnú simuláciu procesov, je vhodné zvoliť si jeden z nástrojov Tecnomatix. V nasledovných riadkoch si predstavíme kľúčové vlastnosti a hlavné rozdiely týchto nástrojov: Viac

Simulácia od návrhu až po realizáciu

Autor: Tecnomatix – Novinky
Simulácia procesov vo výrobe sa stala neoddeliteľnou súčasťou zavádzania nových technológií do výroby, a zároveň sa stala nástrojom pre maximálne využitie tejto technológie. Momentálne existuje viacero simulačných nástrojov, ktoré riešia konkrétne oblasti a potreby zákazníkov. Na začiatku je potrebné vedieť, aké výstupy budú od simulácie požadované. Ku príkladu uvediem  dva základné typy výstupov. Viac

Dokáže robot pracovať lepšie s použitím simulačného softvéru?

Autor: Tecnomatix – Novinky
Výrobcovia robotov sa neustále snažia zdokonaľovať ich roboty tak, aby boli schopné zvyšovať produkciu a modernizovať výrobné metódy. Na druhej strane sú užívatelia, ktorí programujú robotov, a snažia sa využiť plný potenciál týchto zariadení. Mnohí sa dokonca i v súčasnosti pokúšajú tento maximálny potenciál dosiahnuť na stavbe online programovaním bez pomoci simulácie. Nie je nič nezvyčajné, že počas  tvorby online programu sa vyskytne množstvo problémov, nehovoriac o časovej náročnosti programovania. Viac

Technológia Point Cloud v Plant Simulation

Autor: Tecnomatix – Novinky
Simulácia výroby je tým presnejšia, čím sú presnejšie podklady, vrátane stavieb, hál, výrobných zariadení liniek a pod.  Pôvodná projektová dokumentácia však býva často úplne odlišná od reality. Čiže k simulácii potrebujeme dostať digitálny 3D model reálneho stavu vo výrobe. Prakticky jedinou zmysluplnou cestou je 3D skenovanie. Point Cloud (mračno bodov) je súbor dát v súradnicovom systéme (x,y,z), ktoré predstavujú vonkajší povrch skenovaného objektu. Z týchto bodov sú generované 3D Point Cloud modely. Softvérové riešenie Tecnomatix pracuje s Point Cloud formátom typu .pod. Viac

RobotExpert, expert na robotickú simuláciu

Autor: Tecnomatix – Novinky
S rýchlym vývojom robotiky narastajú nároky na softvérové systémy, od ktorých sa očakáva skracovanie návrhu robotického pracoviska, jeho naprogramovania, overenia a uvedenia do prevádzky.

Siemens PLM Software prináša softvérový nástroj RobotExpert, ktorý poskytuje riešenia v oblasti simulácií robotických pracovísk a offline programovania robotov. Viac