Skip to main content

Plant Simulation Basic

školenie

Uvedené prvé 3 lekcie školenia zdarma.

Program školenia

V rámci školenia si vytvoríme jednoduchý model malej továrne, ktorej súčasťou budú jednotlivé pracoviská (linky).
V každom pracovisku prebieha iný typ spracovávania výrobku.
Po vytvorení celého modelu továrne budeme spoločne vyhodnocovať jeho výstupy a efektivitu.

Účastník celého školenia bude vedieť:

 • vytvoriť simulačné modely skladajúce sa z rôznych typov výroby,
 • simulovať výrobné procesy (stroje, zásobníky, dopravníky, palety,…),
 • simulovať Logistické procesy (vysokozdvižné vozíky, AGV, kamióny…),
 • vytvoriť montážne procesy,
 • vytvoriť simuláciu pracovníkov,
 • vytvoriť robotické procesy,
 • optimalizovať výrobné a logistické procesy svojich modelov,
 • vytvoriť a vyhodnocovať výstupy zo simulácie pomocou grafov, reportov a tabuliek.

Stiahnite si príručku ku školeniu

Lekcia 1
Vytváranie jednoduchého modelu a popis objektov

ČO NÁS ČAKÁ PRI TVORBE PRVÉHO MODELU?

 • model si otvoríme v 2D ale prepneme sa do 3D prostredia
 • vytvorenie nového modelu (Frame) s názvom Tovaren
 • vytvorenie základných objektov, SingleProc, Source, Drain, – tvorba štruktúry modelu pozostávajúca z objektov materiálového toku
 • prepájanie objektov connector-om a určovanie smeru materiálového toku • otáčanie ikon objektov ctrl+t, zarovnávanie ikon…
 • Chart, BottleneckAnalyzer – analýza vyťaženia objektov
 • popis funkcie EventControleller – hlavný ovládač simulácie
 • nastavenie simulácie na 40 hodín (5 x 8 hodinová zmena, 1 pracovný týždeň) – simulácia absolútneho času
 • vytvorenie entity Vyrobok – entita prechádza celým materiálovým tokom od objektu Vstup až po objekt Vystup

Lekcia 2
Paralelné zapojenie druhého frézovacieho stroja

V TEJTO ČASTI SA POZRIEME NA:

 • pridanie 2. frézovacieho stroja ako paralelné zapojenie procesov
 • Successors, Predeccessors objektov (nasledovatelia a predchodcovia objektov mat. toku)
 • materiálový tok a jeho smer
 • vector-ovú grafika a text na layoute Frame-u
 • SankeyDiagram – zobrazenie mat. toku
 • Objekt Display: zobrazuje premenné objektov
 • štatistiky objektov materiálového toku v dialógovom okne
 • kompletné výsledné štatistiky tlačidlom klávesnice F6

Lekcia 3
Pracovisko Frézovanie

POSTUP TVORBY POD-MODELU FRÉZOVANIE:

 • vytvorenie pod-modelu (frame) pracoviska s názvom Frezovanie
 • import ikony do frame Frezovanie a editácia ikon
 • tvorba štruktúry modelu pozostávajúca z objektov materiálového toku
 • vytváranie Interface a prepájanie objektov s pod-modelom
 • graf Vytazenie_zasobnikov zobrazuje vyťaženosť Zasobnik1 a 2
 • graf Vytazenie_frezok zobrazuje vyťaženosť strojov Frezka 1 a 2
 • sledovanie štatistík strojov Frezka1 a Frezka2 v dialógovom okne objektu

Ak máte záujem o celé školenie, nechajte nám Vaše kontaktné údaje.
Čoskoro sa Vám ozveme.