Skip to main content

Novinky v Plant Simulation 16

Najnovšia verzia Plant Simulation 16 prináša užívateľom významné novinky a zmeny, medzi tie najhlavnejšie patria:

 • Vylepšené riadenie a programovanie AGV
 • Možnosť zmeniť Store na Supermarket (Aplikovanie material pull stratégie pre štíhle výrobné systémy spolu s nízkym work in progress)
 • Komunikácia medzi Plant Simulation a Web Service pomocou JSON
 • Teamcenter Wizard pre Plant Simulation
 • Vylepšená práca s Material Flow objektami pre rýchlejšiu tvorbu modelu

Vylepšené riadenie a programovanie AGV

Dnes výrobná logistika v moderných výrobných podnikoch je čím ďalej viac závislá na flexibilných autonómnych AGV systémoch. Priemyselní inžinieri sa podieľajú s niekoľkými výzvami pri plánovaní AGV systémov:

 • definovať optimálny počet AGV
 • identifikovať úzke miesta
 • optimalizovať trasy AGV
 • definovať správnu nabíjaciu stratégiu
 • zabrániť blokácii AGV
 • testovať a validovať celé flotily AGV v továrni

Plant Simulation 16 ponúka pokročilé simulačné nástroje na riešenie týchto výziev už v plánovacej fáze, založené na štúdiách digitálnych dvojčiat výrobných systémov.

Simulácia AGV vozíkov (objekt Transporter), ktoré sa pohybujú voľne po frame (shopfloor), boli predstavené už vo verzii 15. V novej verzii je možné im definovať plné riadenie napríklad:

 • nastaviť rádius zákruty, rýchlosť, zrýchlenie, …
 • nastaviť otáčanie AGV vo frame
 • nastavenie smeru AGV do každého uhla
 • modelovanie kombinované s pevne danými trasami a voľne sa pohybujúcimi AGV
 • možnosť nastaviť jednotlivé segmenty pohybu (ísť dopredu, zákruta, rotácia)

Taktiež významnou novinkou je Virtual Commissioning pre Fleet Manager Software – SIMOVE. Vytvorený model digitálneho dvojčaťa v Plant Simulation je možné prepojiť s SIMOVE cez PLCSIM Advanced, OPC UA alebo TPC/IP rozhrania (pre rozhrania je potrebný interface package). Takto je možné testovať a verifikovať celé flotily AGV vozíkov v digitálnom dvojčati, a simulovať ich realistické chovanie.

Možnosť zmeniť Store na Supermarket

Nová verzia ponúka zmeniť objekt Store na Supermarket. Supermarket operuje s viacerými typmi materiálu a kontroluje ich hladinu. Ak určitý typ materiálu dosiahne požadovanú hladinu, tak Supermarket automaticky pošle požiadavku dodávateľovi materiálu, aby doplnil Supermarket. Dodávateľ materiálu v Plant Simulation môže byť Store, Supermarker alebo iný zdroj dielov.

Komunikácia medzi Plant Simulation a Web Service pomocou JSON

Plant Simulation teraz podporuje JSON dátový formát. JavaScript Object Notation je často používaný v komunikáciách webových služieb a hrá dôležitú úlohu v IT systémových štruktúrach. Simtalk príkazy typu datatype JSON umožňujú spracovať akékoľvek dátové štruktúry definované v JavaScript Object Notation:

 • priame čítanie a zapisovanie dát v JSON formáte
 • jednoduchý prístup k premenným JSON dátových objektov

Vylepšená práca s Material Flow objektami pre rýchlejšiu tvorbu modelu

Sub-Frames spojené bez Interface Objektov

Teraz je možná oveľa rýchlejšia tvorba a spájanie pod-frame medzi sebou alebo s inými frame, nie je nutné ich spájať pomocou interface objektu, ale stačí ich priamo spojiť pomocou Connector.

Delenie alebo rozpájanie objektov Conveyor

Teraz je možné objekty Conveyor rozpojiť  kdekoľvek v ich dĺžke, a tým vytvoriť z jedného Conveyor dva objekty Conveyor. Je to veľmi výhodné, keď počas tvorby modelu musíme zmeniť rozvetvenie modelu, zmeniť smer toku alebo pridať ďalší Conveyor, a to všetko bez toho, aby sme museli vymazať Connector alebo iné Conveyor objekty.

Pridanie kótovania do framu

Túto novinku považujeme za veľmi praktickú. Pridávanie kót medzi objekty urýchli a spresní vytváranie 3D modelov, a určite zásadným spôsobom pomôže pri plánovaní a overovaní budúcich výrobných a logistických konceptov.

Ďalšie novinky nájdete v Help knižnici v Plant Simulation.


Pre detailnejšie informácie ohľadne noviniek Plant Simulation 16 nás neváhajte kontaktovať, radi vám zodpovieme vaše otázky.