Skip to main content

Novinky v Plant Simulation 2201

Autor: 9. februára 2022Tecnomatix – Novinky

Siemens vydal novú verziu Plant Simulation 2201, a tá prináša niekoľko zaujímavých noviniek:

 • Zmena číslovania verzií Plant Simulation
 • Vylepšený dizajn a UI
 • Napojenie na Xcelerator Share
 • Nová AGV funkcia
 • Podpora http protokolu pomocou SimTalk
 • Nový objekt vo Fluids objektoch
 • Predĺžená podpora Value Stram Mapping
 • Plná podpora ukladania modelov vo „Folder Model“ pomocou (SCCS, napr. Git)

Zmena číslovania verzií Plant Simulation
Siemens sa rozhodol pre nové a logické číslovanie softvérov, a nezabudol na to ani pri Plant Simulation. Číslovanie verzie 2201 znamená, že prvé dve číslice 22 sú rok vydania a posledné dve číslice predstavujú mesiac vydania, tj. rok 2022 a mesiac január.

Vylepšený dizajn GUI
Nová verzia prináša aj vynovené svieže grafické užívateľské prostredie (GUI). To ide po vzore ostatných Tecnomatix produktov, a prináša nové farby a ikony. Užívatelia by sa mali okamžite cítiť „ako doma“ pri používaní nového prostredia.


Obr. 1: Vylepšené grafické prostredie

Napojenie na Xcelerator Share
Jednou z noviniek, ktoré predstavil Siemens v roku 2021 je aj Xcelerator Share, a toto riešenie dostáva aj Plant Simulation. Jedná sa o cloud-ové riešenie, ktoré dokáže spojiť všetky Siemens PLM riešenia do jedného uceleného prostredia. Pre užívateľov Plant Simulation ponúka tieto možnosti:

 • Umožňuje v tíme bezpečne zdieľať, posielať a ukladať verzie modelov
 • Umožňuje spravovať rôzne verzie modelov
 • Umožňuje posielať a vymieňať výstupy zo simulácie kolegom
 • Umožňuje vytvoriť pdf výstup zo simulácie
 • Umožňuje posielať a ukladať 2D/3D modely
 • Umožňuje pridávať poznámky k layoutom (2D/3D)

V tomto videu si môžete pozrieť príklad použitia Xcelerator Share s Plant Simulation.

Pre spomínané riešenie pribudla nová karta „Cloud“.


Obr. 2: Pribudla nová karta Cloud

 


Obr. 3: Xcelerator Share

 


Obr. 4: V Xcelerator Share je možné si prezrieť 3D model simulácie, vložiť poznámky a poslať model kolegovi so správou


Nová AGV funkcia
Od verzie Plant Simulation 15 je možný Virtual Commissioning pre AGV. AGV ako objekty Transporter sa môžu pohybovať voľne po frame, a je možné ich detailne naprogramovať (dopredu overiť ich dráhu a procesy než budú implementované do fyzického sveta). Nová verzia softvéru prináša funkciu „proximity control“. Pred AGV je možné vytvoriť dve zóny (zone 1, zone2). Týmto zónam vieme nastaviť ich rozmery a priradiť metódy. Ak iný AGV vstúpi do zóny, tak vložené metódy sa spustia.

Takto vieme naprogramovať ako sa má v takejto situácii AGV chovať. Napríklad mu vieme znížiť jeho rýchlosť, zastaviť ho, otočiť ho, prípadne prikázať jednému z AGV aby zastavil a počkal, dokým druhé AGV nedokončí jeho proces/úlohu a pod.


Obr. 5: Ukážka nových zón AGV


Podpora HTTP pomocou SimTalk
Od verzie 2201 je pridaná funkcia do SimTalk pre používanie HTTP protokolu pre komunikáciu s externým HTTP serverom. V knižnici HELP nájdete detailnú dokumentáciu ako túto komunikáciu krok za krom nastaviť.


Obr. 6: HTTP protokol v SimTalk


Obr. 7: Príklad HTTP komunikácie pomocou SimTalk-u s Externým HTTP serverom


Nový objekt vo Fluids objektoch
V Plant Simulation 2201 bol pridaný do objektov Fluids nový objekt PatchMatrix. Tento objekt uľahčuje stavbu modelov, ktoré sa zaoberajú simuláciou tekutín. Podľa výrobného plánu je nutné často meniť prepojenia potrubí medzi zariadeniami ako sú nádrže (silá) alebo plniace stanice. Pomocou PatchMatrix objektu viete jednoducho meniť tieto prepojenia alebo toky tekutín.


Obr. 8: Príklad použitia objektu PatchMatrix


Predĺžená podpora Value Stram Mapping
Value Stream Mapping knižnica dostala predĺženú podporu pre novú verziu Plant Simulation 2201. Bol pridaný nový objekt Disassembly, ktorý je bežným typom procesu vo výrobe. Nový update knižnice prináša nové štatistické funkcie, ktoré vedia pomôcť lepšie pochopiť a analyzovať pridanú hodnotu procesov v simulácii.

Zdroj: Siemens Digital Industries Software