Skip to main content
Všetky články od

Zoltán Bohuš

Funkcia StrCopy

Autor: Výroba a logistika

V tipe si predstavíme funkciu StrCopy. Je to funkcia, ktorá dokáže zo String-u kopírovať znaky v nami zadanom rozsahu, a tú hodnotu vráti späť. Túto funkciu sa oplatí používať, keď napríklad chceme z názvu objektu (názov stroja, názov/číslo dielu, zásobník, číslo stroja, typ stroja, názov pracoviska …) kopírovať len časť jeho string-u. Napríklad máme názov dielu “PartA“, a chceme kopírovať len posledné písmeno A.  Zápis metódy by vyzeral takto: strCopy(„PartA“,5,1). Kde „PartA“ je názov dielu, 5 – čítaj od piateho znaku a 1 – čítaj jeden znak. Funkcia vráti späť string “A”.

Ďalšie príklady:

print strCopy(„abcdef“,2,3)   // vráti „bcd“
print strCopy(„abcdef“,4,10)  // vráti  „def“
print strCopy(„abcdef“,-1,4)  // vráti  „ab“

Teraz si ukážeme funkciu StrCopy na príklade. V jednoduchom simulačnom modeli máme 3x Source (Source1, Source2 a Source3), Station, Drain, tabuľku “Procesne_casy” a metódu “Nastav_proctime”.  Source1 generuje PartA (červený), Source2 generuje PartB (modrý) a Source3 generuje PartC (zelený).


Obrázok 1: Príklad

Našim cieľom v príklade je podľa názvu dielu (PartA,PartB a PartC) určiť jeho procesný čas v Station. Tabuľka Procesne_casy obsahuje dáta o Part typ a jeho procesných časoch. V tabuľke sa nachádzajú názvy dielov. Ale, keď si všimneme, tak každý Part typ začína znakom A,B,C alebo D. Práve tieto znaky budú kľúčové pre spárovanie názvu dielu (PartA,PartB a PartC) a Part typ (A0001,B0001 a C0001).

Keď do Station príde diel s názvom “PartA”, a nájde v tabuľke Part typ “A0001”, tak mu pridelí procesný čas 8 sekúnd. Pretože jedine, čo majú tieto dve string-y  “PartA” a “A0001” spoločné, je znak “A”. Keď je tento znak rovnaký, tak pridelí tomuto dielu konkrétny procesný čas. Toto pre nás vykoná metóda “Nastav_proctime”.


Obrázok 2: Tabuľka „Procesne casy“


Obrázok 3: Metóda „Nastav_proctime“

Video k príkladu si môžete pozrieť tu:

Simulačný model .spp príkladu si môžete stiahnuť tu.

Supermarket

Autor: Výroba a logistika
Od verzie 16.1 Plant Simulation ponúka zmeniť objekt Store na Supermarket. Supermarket umožňuje dočasne skladovať materiál, a keď materiál klesne pod stanovenú hladinu, tak pošle požiadavku dodávateľovi materiálu. Dodávateľ môže byť Source alebo taktiež iný Supermarket. Viac

DropDownList

Autor: Výroba a logistika
V tipe si predstavíme objekt DropDownlist, povieme si, ako pomocou metódy do neho nahrať  položky (items) a taktiež si ukážeme metódu, ktorá bude riadiť čo sa má stať, ak si vyberieme jednu z položiek (item) Viac

Metóda Prompt

Autor: Výroba a logistika
V tipe si predstavíme metódu s názvom „prompt“. Po vyvolaní tejto metódy sa nám objaví dialógové okno, ktoré má nami nastavený text. Text často hovorí, aby sme zadali nejakú požadovanú hodnotu. Viac

Vizualizácia prejdenej vzdialenosti objektu Worker alebo Transporter

Autor: Tecnomatix – Tipy a triky, Výroba a logistika
V návode Vám predstavíme jednu z možností ako vizualizovať prejdenú vzdialenosť pracovníka (Worker), ktorá bude pravidelne aktualizovaná. V našom prípade sa prejdená vzdialenosť pracovníka bude prepisovať do jeho Label. Výhodou je to, že vzdialenosť v metroch, ktorú prešiel, sa zobrazuje stále pod ním. Toto isté riešenie je použiteľné aj pre objekt  Transporter (AGV). Viac

Novinky v Plant Simulation 2201

Autor: Tecnomatix – Novinky

Siemens vydal novú verziu Plant Simulation 2201, a tá prináša niekoľko zaujímavých noviniek:

 • Zmena číslovania verzií Plant Simulation
 • Vylepšený dizajn a UI
 • Napojenie na Xcelerator Share
 • Nová AGV funkcia
 • Podpora http protokolu pomocou SimTalk
 • Nový objekt vo Fluids objektoch
 • Predĺžená podpora Value Stram Mapping
 • Plná podpora ukladania modelov vo „Folder Model“ pomocou (SCCS, napr. Git)

Zmena číslovania verzií Plant Simulation
Siemens sa rozhodol pre nové a logické číslovanie softvérov, a nezabudol na to ani pri Plant Simulation. Číslovanie verzie 2201 znamená, že prvé dve číslice 22 sú rok vydania a posledné dve číslice predstavujú mesiac vydania, tj. rok 2022 a mesiac január.

Vylepšený dizajn GUI
Nová verzia prináša aj vynovené svieže grafické užívateľské prostredie (GUI). To ide po vzore ostatných Tecnomatix produktov, a prináša nové farby a ikony. Užívatelia by sa mali okamžite cítiť „ako doma“ pri používaní nového prostredia.


Obr. 1: Vylepšené grafické prostredie

Napojenie na Xcelerator Share
Jednou z noviniek, ktoré predstavil Siemens v roku 2021 je aj Xcelerator Share, a toto riešenie dostáva aj Plant Simulation. Jedná sa o cloud-ové riešenie, ktoré dokáže spojiť všetky Siemens PLM riešenia do jedného uceleného prostredia. Pre užívateľov Plant Simulation ponúka tieto možnosti:

 • Umožňuje v tíme bezpečne zdieľať, posielať a ukladať verzie modelov
 • Umožňuje spravovať rôzne verzie modelov
 • Umožňuje posielať a vymieňať výstupy zo simulácie kolegom
 • Umožňuje vytvoriť pdf výstup zo simulácie
 • Umožňuje posielať a ukladať 2D/3D modely
 • Umožňuje pridávať poznámky k layoutom (2D/3D)

V tomto videu si môžete pozrieť príklad použitia Xcelerator Share s Plant Simulation.

Pre spomínané riešenie pribudla nová karta „Cloud“.


Obr. 2: Pribudla nová karta Cloud

 


Obr. 3: Xcelerator Share

 


Obr. 4: V Xcelerator Share je možné si prezrieť 3D model simulácie, vložiť poznámky a poslať model kolegovi so správou


Nová AGV funkcia
Od verzie Plant Simulation 15 je možný Virtual Commissioning pre AGV. AGV ako objekty Transporter sa môžu pohybovať voľne po frame, a je možné ich detailne naprogramovať (dopredu overiť ich dráhu a procesy než budú implementované do fyzického sveta). Nová verzia softvéru prináša funkciu „proximity control“. Pred AGV je možné vytvoriť dve zóny (zone 1, zone2). Týmto zónam vieme nastaviť ich rozmery a priradiť metódy. Ak iný AGV vstúpi do zóny, tak vložené metódy sa spustia.

Takto vieme naprogramovať ako sa má v takejto situácii AGV chovať. Napríklad mu vieme znížiť jeho rýchlosť, zastaviť ho, otočiť ho, prípadne prikázať jednému z AGV aby zastavil a počkal, dokým druhé AGV nedokončí jeho proces/úlohu a pod.


Obr. 5: Ukážka nových zón AGV


Podpora HTTP pomocou SimTalk
Od verzie 2201 je pridaná funkcia do SimTalk pre používanie HTTP protokolu pre komunikáciu s externým HTTP serverom. V knižnici HELP nájdete detailnú dokumentáciu ako túto komunikáciu krok za krom nastaviť.


Obr. 6: HTTP protokol v SimTalk


Obr. 7: Príklad HTTP komunikácie pomocou SimTalk-u s Externým HTTP serverom


Nový objekt vo Fluids objektoch
V Plant Simulation 2201 bol pridaný do objektov Fluids nový objekt PatchMatrix. Tento objekt uľahčuje stavbu modelov, ktoré sa zaoberajú simuláciou tekutín. Podľa výrobného plánu je nutné často meniť prepojenia potrubí medzi zariadeniami ako sú nádrže (silá) alebo plniace stanice. Pomocou PatchMatrix objektu viete jednoducho meniť tieto prepojenia alebo toky tekutín.


Obr. 8: Príklad použitia objektu PatchMatrix


Predĺžená podpora Value Stram Mapping
Value Stream Mapping knižnica dostala predĺženú podporu pre novú verziu Plant Simulation 2201. Bol pridaný nový objekt Disassembly, ktorý je bežným typom procesu vo výrobe. Nový update knižnice prináša nové štatistické funkcie, ktoré vedia pomôcť lepšie pochopiť a analyzovať pridanú hodnotu procesov v simulácii.

Zdroj: Siemens Digital Industries Software