Skip to main content
Všetky články od

Zoltán Bohuš

Supermarket

Autor: Výroba a logistika
Od verzie 16.1 Plant Simulation ponúka zmeniť objekt Store na Supermarket. Supermarket umožňuje dočasne skladovať materiál, a keď materiál klesne pod stanovenú hladinu, tak pošle požiadavku dodávateľovi materiálu. Dodávateľ môže byť Source alebo taktiež iný Supermarket. Viac

DropDownList

Autor: Výroba a logistika
V tipe si predstavíme objekt DropDownlist, povieme si, ako pomocou metódy do neho nahrať  položky (items) a taktiež si ukážeme metódu, ktorá bude riadiť čo sa má stať, ak si vyberieme jednu z položiek (item) Viac

Metóda Prompt

Autor: Výroba a logistika
V tipe si predstavíme metódu s názvom „prompt“. Po vyvolaní tejto metódy sa nám objaví dialógové okno, ktoré má nami nastavený text. Text často hovorí, aby sme zadali nejakú požadovanú hodnotu. Viac

Vizualizácia prejdenej vzdialenosti objektu Worker alebo Transporter

Autor: Tecnomatix – Tipy a triky, Výroba a logistika
V návode Vám predstavíme jednu z možností ako vizualizovať prejdenú vzdialenosť pracovníka (Worker), ktorá bude pravidelne aktualizovaná. V našom prípade sa prejdená vzdialenosť pracovníka bude prepisovať do jeho Label. Výhodou je to, že vzdialenosť v metroch, ktorú prešiel, sa zobrazuje stále pod ním. Toto isté riešenie je použiteľné aj pre objekt  Transporter (AGV). Viac

Novinky v Plant Simulation 2201

Autor: Tecnomatix – Novinky

Siemens vydal novú verziu Plant Simulation 2201, a tá prináša niekoľko zaujímavých noviniek:

 • Zmena číslovania verzií Plant Simulation
 • Vylepšený dizajn a UI
 • Napojenie na Xcelerator Share
 • Nová AGV funkcia
 • Podpora http protokolu pomocou SimTalk
 • Nový objekt vo Fluids objektoch
 • Predĺžená podpora Value Stram Mapping
 • Plná podpora ukladania modelov vo „Folder Model“ pomocou (SCCS, napr. Git)

Zmena číslovania verzií Plant Simulation
Siemens sa rozhodol pre nové a logické číslovanie softvérov, a nezabudol na to ani pri Plant Simulation. Číslovanie verzie 2201 znamená, že prvé dve číslice 22 sú rok vydania a posledné dve číslice predstavujú mesiac vydania, tj. rok 2022 a mesiac január.

Vylepšený dizajn GUI
Nová verzia prináša aj vynovené svieže grafické užívateľské prostredie (GUI). To ide po vzore ostatných Tecnomatix produktov, a prináša nové farby a ikony. Užívatelia by sa mali okamžite cítiť „ako doma“ pri používaní nového prostredia.


Obr. 1: Vylepšené grafické prostredie

Napojenie na Xcelerator Share
Jednou z noviniek, ktoré predstavil Siemens v roku 2021 je aj Xcelerator Share, a toto riešenie dostáva aj Plant Simulation. Jedná sa o cloud-ové riešenie, ktoré dokáže spojiť všetky Siemens PLM riešenia do jedného uceleného prostredia. Pre užívateľov Plant Simulation ponúka tieto možnosti:

 • Umožňuje v tíme bezpečne zdieľať, posielať a ukladať verzie modelov
 • Umožňuje spravovať rôzne verzie modelov
 • Umožňuje posielať a vymieňať výstupy zo simulácie kolegom
 • Umožňuje vytvoriť pdf výstup zo simulácie
 • Umožňuje posielať a ukladať 2D/3D modely
 • Umožňuje pridávať poznámky k layoutom (2D/3D)

V tomto videu si môžete pozrieť príklad použitia Xcelerator Share s Plant Simulation.

Pre spomínané riešenie pribudla nová karta „Cloud“.


Obr. 2: Pribudla nová karta Cloud

 


Obr. 3: Xcelerator Share

 


Obr. 4: V Xcelerator Share je možné si prezrieť 3D model simulácie, vložiť poznámky a poslať model kolegovi so správou


Nová AGV funkcia
Od verzie Plant Simulation 15 je možný Virtual Commissioning pre AGV. AGV ako objekty Transporter sa môžu pohybovať voľne po frame, a je možné ich detailne naprogramovať (dopredu overiť ich dráhu a procesy než budú implementované do fyzického sveta). Nová verzia softvéru prináša funkciu „proximity control“. Pred AGV je možné vytvoriť dve zóny (zone 1, zone2). Týmto zónam vieme nastaviť ich rozmery a priradiť metódy. Ak iný AGV vstúpi do zóny, tak vložené metódy sa spustia.

Takto vieme naprogramovať ako sa má v takejto situácii AGV chovať. Napríklad mu vieme znížiť jeho rýchlosť, zastaviť ho, otočiť ho, prípadne prikázať jednému z AGV aby zastavil a počkal, dokým druhé AGV nedokončí jeho proces/úlohu a pod.


Obr. 5: Ukážka nových zón AGV


Podpora HTTP pomocou SimTalk
Od verzie 2201 je pridaná funkcia do SimTalk pre používanie HTTP protokolu pre komunikáciu s externým HTTP serverom. V knižnici HELP nájdete detailnú dokumentáciu ako túto komunikáciu krok za krom nastaviť.


Obr. 6: HTTP protokol v SimTalk


Obr. 7: Príklad HTTP komunikácie pomocou SimTalk-u s Externým HTTP serverom


Nový objekt vo Fluids objektoch
V Plant Simulation 2201 bol pridaný do objektov Fluids nový objekt PatchMatrix. Tento objekt uľahčuje stavbu modelov, ktoré sa zaoberajú simuláciou tekutín. Podľa výrobného plánu je nutné často meniť prepojenia potrubí medzi zariadeniami ako sú nádrže (silá) alebo plniace stanice. Pomocou PatchMatrix objektu viete jednoducho meniť tieto prepojenia alebo toky tekutín.


Obr. 8: Príklad použitia objektu PatchMatrix


Predĺžená podpora Value Stram Mapping
Value Stream Mapping knižnica dostala predĺženú podporu pre novú verziu Plant Simulation 2201. Bol pridaný nový objekt Disassembly, ktorý je bežným typom procesu vo výrobe. Nový update knižnice prináša nové štatistické funkcie, ktoré vedia pomôcť lepšie pochopiť a analyzovať pridanú hodnotu procesov v simulácii.

Zdroj: Siemens Digital Industries Software

Novinky v Plant Simulation 16

Autor: Tecnomatix – Novinky

Najnovšia verzia Plant Simulation 16 prináša užívateľom významné novinky a zmeny, medzi tie najhlavnejšie patria:

 • Vylepšené riadenie a programovanie AGV
 • Možnosť zmeniť Store na Supermarket (Aplikovanie material pull stratégie pre štíhle výrobné systémy spolu s nízkym work in progress)
 • Komunikácia medzi Plant Simulation a Web Service pomocou JSON
 • Teamcenter Wizard pre Plant Simulation
 • Vylepšená práca s Material Flow objektami pre rýchlejšiu tvorbu modelu

Vylepšené riadenie a programovanie AGV

Dnes výrobná logistika v moderných výrobných podnikoch je čím ďalej viac závislá na flexibilných autonómnych AGV systémoch. Priemyselní inžinieri sa podieľajú s niekoľkými výzvami pri plánovaní AGV systémov:

 • definovať optimálny počet AGV
 • identifikovať úzke miesta
 • optimalizovať trasy AGV
 • definovať správnu nabíjaciu stratégiu
 • zabrániť blokácii AGV
 • testovať a validovať celé flotily AGV v továrni

Plant Simulation 16 ponúka pokročilé simulačné nástroje na riešenie týchto výziev už v plánovacej fáze, založené na štúdiách digitálnych dvojčiat výrobných systémov.

Simulácia AGV vozíkov (objekt Transporter), ktoré sa pohybujú voľne po frame (shopfloor), boli predstavené už vo verzii 15. V novej verzii je možné im definovať plné riadenie napríklad:

 • nastaviť rádius zákruty, rýchlosť, zrýchlenie, …
 • nastaviť otáčanie AGV vo frame
 • nastavenie smeru AGV do každého uhla
 • modelovanie kombinované s pevne danými trasami a voľne sa pohybujúcimi AGV
 • možnosť nastaviť jednotlivé segmenty pohybu (ísť dopredu, zákruta, rotácia)

Taktiež významnou novinkou je Virtual Commissioning pre Fleet Manager Software – SIMOVE. Vytvorený model digitálneho dvojčaťa v Plant Simulation je možné prepojiť s SIMOVE cez PLCSIM Advanced, OPC UA alebo TPC/IP rozhrania (pre rozhrania je potrebný interface package). Takto je možné testovať a verifikovať celé flotily AGV vozíkov v digitálnom dvojčati, a simulovať ich realistické chovanie.

Možnosť zmeniť Store na Supermarket

Nová verzia ponúka zmeniť objekt Store na Supermarket. Supermarket operuje s viacerými typmi materiálu a kontroluje ich hladinu. Ak určitý typ materiálu dosiahne požadovanú hladinu, tak Supermarket automaticky pošle požiadavku dodávateľovi materiálu, aby doplnil Supermarket. Dodávateľ materiálu v Plant Simulation môže byť Store, Supermarker alebo iný zdroj dielov.

Komunikácia medzi Plant Simulation a Web Service pomocou JSON

Plant Simulation teraz podporuje JSON dátový formát. JavaScript Object Notation je často používaný v komunikáciách webových služieb a hrá dôležitú úlohu v IT systémových štruktúrach. Simtalk príkazy typu datatype JSON umožňujú spracovať akékoľvek dátové štruktúry definované v JavaScript Object Notation:

 • priame čítanie a zapisovanie dát v JSON formáte
 • jednoduchý prístup k premenným JSON dátových objektov

Vylepšená práca s Material Flow objektami pre rýchlejšiu tvorbu modelu

Sub-Frames spojené bez Interface Objektov

Teraz je možná oveľa rýchlejšia tvorba a spájanie pod-frame medzi sebou alebo s inými frame, nie je nutné ich spájať pomocou interface objektu, ale stačí ich priamo spojiť pomocou Connector.

Delenie alebo rozpájanie objektov Conveyor

Teraz je možné objekty Conveyor rozpojiť  kdekoľvek v ich dĺžke, a tým vytvoriť z jedného Conveyor dva objekty Conveyor. Je to veľmi výhodné, keď počas tvorby modelu musíme zmeniť rozvetvenie modelu, zmeniť smer toku alebo pridať ďalší Conveyor, a to všetko bez toho, aby sme museli vymazať Connector alebo iné Conveyor objekty.

Pridanie kótovania do framu

Túto novinku považujeme za veľmi praktickú. Pridávanie kót medzi objekty urýchli a spresní vytváranie 3D modelov, a určite zásadným spôsobom pomôže pri plánovaní a overovaní budúcich výrobných a logistických konceptov.

Ďalšie novinky nájdete v Help knižnici v Plant Simulation.


Pre detailnejšie informácie ohľadne noviniek Plant Simulation 16 nás neváhajte kontaktovať, radi vám zodpovieme vaše otázky.