Skip to main content

V tipe si predstavíme funkciu MessageBox. Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože vďaka nej vieme za určitých podmienok vyvolať pop-up okno s informáciou a tlačidlami.

Tlačidlá môžu obsahovať text ako áno, nie, OK, zrušiť a podobne. Kedy vieme funkciu MessageBox využiť? Napríklad ak nám skončila simulácia a vyskočí MessegeBox okno s textom: „Simulácia bola dokončená. Bolo vyrobených 5000 ks výrobkov. Prajete si zobraziť štatistiky?“ A medzi možnosťami tlačidiel môže byť: áno, nie, zrušiť (viď obr. 1). Ak by ste stlačili áno, tak by sa Vám zobrazili štatistiky simulácie. Ak by ste stlačili nie alebo zrušiť, nič by sa neudialo.

Obrázok 1

V tomto tipe si ukážeme praktickú ukážku použitia tejto funkcie. Máme jednoduchý model pozostávajúci z objektov materiálového toku, a to Source, Station, Buffer a 1x metódu s názvom messagebox_m (obr. 2).

Obrázok 2

Metódu vložíme do objektu Buffer na jeho vstup (Entrance Control). Keď Buffer dosiahne maximálne zaplnenie, čiže bude v ňom 8 dielov, tak vyvolá metódu. Znenie metódy (obr. 3.):

Obrázok 3

Vyvolanie metódy spôsobí otvorenie pop-okna s informáciou (obr. 4).

Obrázok 4

Tip na napísanie metódy: Keď napíšeme text „messegeBox“ v metóde a stlačíme na klávesnici CTRL+space, tak nám otvorí pomocné okno, kde môžeme ľahko nadefinovať, čo má okno so správou obsahovať (obr.5).

Vieme si aj zvoliť typ symbolu, napr. Error, Question, Warning a pod., záleží od typu informácie ktorú chceme zobraziť.

Obrázok 5

Videá: