Kategória

Výroba a logistika

Voľne sa pohybujúce AGV

Autor: | Výroba a logistika
Hlavnou novinkou Plant Simulation v15 je, že objekt AGV (Transporter) už nemusí byť viazaný na trať, a môže sa pohybovať voľne po ploche (layout, shopfloor) veľmi podobne ako pracovníci (Workers) pri aktivovanom móde Move freely within area. Viac

Automatic Part Routing

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie Plant Simulation 14.2 je možné nastaviť pre objekt „Part“ automatic part routing, čo je podobné nastavenie ako automatic routing pre objekt Transporter. Je to využiteľné vtedy, ak sa materiálový tok vetví a je viacero možností, kam materiál môže tiecť. Pomocou automatic part routing sa dostane part do cieľovej destinácie aj bez použitia SimTalku a rozhodovacích pravidiel. Part môže prechádzať objektmi materiálového toku ako je Station alebo Conveyor. Automatic part routing je možné použiť aj pri transporte Part-u medzi objektami Station pomocou Worker-a. Viac

Kusovník v Assembly Station

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie 14.0 Plant Simulation je teraz možné vložiť kusovník (BOM list) do objektu Assembly Station, v ktorom pribudlo nové nastavenie „Depends on Main MU”. Nové nastavenie umožňuje predefinovať jeden alebo niekoľko kusovníkov pre rôzne výrobky (parts) v jednej tabuľke. Assembly Station teraz automaticky použije konkrétny kusovník pre prichádzajúci typ výrobku bez toho, aby bolo nutné použiť programovanie SimTalk. Viac

Manipulácia s 3D objektmi pomocou modulu Edddison v Plant Simulation

Autor: | Výroba a logistika

Modul Edddison pre Siemens Tecnomatix Plant Simulation reprezentuje interaktívne 3D rozhranie slúžiace na tvorbu a manipuláciu s virtuálnym modelom vašej fabriky.

Modul Edddison prináša do Plant Simulation pomocou hardvéru, ktorý sa skladá z projektoru, počítača a interaktívnej podložky, interaktívnu manipuláciu s objektmi.

Objekty sú uložené na interaktívnej podložke a sú snímané pomocou projektoru, ktorý vytvára 3D model snímaného objektu. Projektor taktiež sníma a zaznamenáva polohu a smer otočenia reálnych objektov. Manipuláciou reálneho objektu dokážeme presúvať a otáčať 3D objekty v digitálnom modeli.

Vylepšená animácia Robotov a manipulátorov

Autor: | Výroba a logistika
Od verzie Plant Simulation v14 majú objekty Pick-and-Place (roboti, manipulátori) vylepšenú animáciu svojich pohybov. Teraz sa objekt dokáže otáčať v 3-5 osiach a má automaticky vypočítaný najkratší pohyb k cieľu, ktorý plánuje uchopiť. A taktiež umožňuje nastaviť spôsob uchopovania cieľového objektu, ako napr. na jeho vrchnej časti, spodnej časti, zboku, v centre objektu a pod. Viac