Skip to main content

Automatické navádzanie Transpoter-a (Automation routing using destination)

Autor: 21. februára 2023Výroba a logistika

V tipe si predstavíme funkcionalitu automatického navádzania objektu transport (vozík) do zvolených destinácií (cieľov).


obr. 1

Výhodou je to, že transporter vždy nájde najkratšiu možnú trasu. Aby sme to dosiahli, použijeme funkciu „Automatic routing“ (obr. 2).


obr. 2

Poďme si to predviesť na jednoduchom príklade. Máme simulačný model, kde transporter vchádza do destinácií podľa tabuľky destination_table. Destination_table je zoznam destinácií, ktoré musí postupne navštíviť (obr. 3). Na začiatku simulácie metóda init vytvorí transporter a zapíše prvú úlohu (obr. 4).


obr. 3


obr. 4

Na výstupe z každej destinácie sa vyvolá metóda destination_exit (obr. 5), ktorá odpíše vykonanú úlohu z tabuľky destination_table. Následne zapíše transporter-u ďalšiu destináciu. To znamená, že do poľa destination (obr. 6) v transporter zapíše hodnotu z tabuľky (z 1. stĺpca a 1. riadku).


obr. 5


obr. 6

Simulačný model .spp si môžete stiahnuť  TU

Tu si môžete pozrieť video simulačného modelu popísaného v tomto tipe: