Skip to main content

Metóda Prompt

Autor: 5. októbra 2022Výroba a logistika

V tipe si predstavíme metódu s názvom „prompt“. Po vyvolaní tejto metódy sa nám objaví dialógové okno, ktoré má nami nastavený text. Text často hovorí, aby sme zadali nejakú požadovanú hodnotu.

Metóda vždy vráti hodnotu v dátovom type String.

Prompt metóda je použiteľná všade tam, kde je nutné zadávať parametre simulačného modelu užívateľom, napr. nastavenie výrobnej dávky (počet kusov), nastavenie počet percent scrap (nepodarkov), názov výrobku, ktorý chcem vyrábať a pod.

V našom prípade budeme zadávať do poľa s hodnotou meno užívateľa „Peter“. Táto hodnota sa následne pomocou metódy „prompt_method“ zapíše do globálnej premennej „user_name“.

Metóda:

Syntax metódy:
prompt(Text:string [,MoreText:string, …]) → string

Simulačný model si môžete stiahnuť TU