Skip to main content

Supermarket

Autor: 27. novembra 2023Výroba a logistika

Od verzie 16.1 Plant Simulation ponúka zmeniť objekt Store na Supermarket. Supermarket umožňuje dočasne skladovať materiál, a keď materiál klesne pod stanovenú hladinu, tak pošle požiadavku dodávateľovi materiálu. Dodávateľ môže byť Source alebo taktiež iný Supermarket.

Supermarket funguje bez použitia metód.

V tipe si predstavíme jednoduchý model s použitím objektu 3x Source, 1x AssemblyStation, 3x Source a 1x Drain (obr.1 a obr.2).


Objekty Source generujú diely Part1, Part2 a Part3. Supermarket drží zásobu pre Part1 a Part2. Keď Part1 klesne na hladinu 5 dielov, tak Supermarket pošle požiadavku na začatie výroby Part1 v Source_part1. To isté platí aj pre Part2, ale tam je minimálna hladina 10 dielov, a jeho dodávateľ je Source_part2. Objekt Source_part1 a Source_part2 sú ovládané Supermarketom, v MU selection zvolíme „Order Controlled“ (obr.3).

AssemblyStation automaticky odoberá diely Part1 a Part2 zo SuperMarketu, a prijíma diely Part3 zo Source_part3. Montážou vzniká diel „FinalPart“. Nastavenie AssemblyStation si môžete pozrieť na obr.4. Nastavanie AssemblyTable: Depends on main MU v AssemblyStation umožňuje automatické odoberanie dielov zo Supermarketu.

Simulačný model si môžete stiahnuť TU a video si môžete pozrieť tu: