Skip to main content

Digitálne dáta, ako pridaná hodnota pre zákazníka

Hľadáte možnosti, ako vášmu zákazníkovi dať vyššiu pridanú hodnotu diela bez toho, aby vás to stálo veľa peňazí?

Riešením by v tomto prípade mohla byť virtuálna realita, ktorú Tecnomatix zaintegroval do svojho softvérového prostredia. Ak počas projektu vytvárate digitálne dáta, tak rovnaké dáta môžete použiť aj na vytvorenie tréningu pre operátorov. Ako to funguje?

Štandardne pri modelovaní výrobného zariadenia sa produkujú CAD dáta. Tieto CAD modely sa následne v softvéri Tecnomatix rozhýbu. Zadefinujú sa podmienky práce pre operátora, a môžeme prejsť do virtuálnej reality.

Zákazník tak k jeho novému výrobnému zariadeniu alebo linke môže dostať virtuálne tréningové centrum. Novoprijatý operátor sa tak vie zaučiť vyrábať na virtuálnej linke, zatiaľ čo bude linka reálna v plnej produkcii. Virtuálna realita poskytuje množstvo benefitov. Vo videu si môžete pozrieť, ako to vyzerá v praxi.