Skip to main content

Vizualizácia prejdenej vzdialenosti objektu Worker alebo Transporter

V návode Vám predstavíme jednu z možností ako vizualizovať prejdenú vzdialenosť pracovníka (Worker), ktorá bude pravidelne aktualizovaná. V našom prípade sa prejdená vzdialenosť pracovníka bude prepisovať do jeho Label. Výhodou je to, že vzdialenosť v metroch, ktorú prešiel, sa zobrazuje stále pod ním. Toto isté riešenie je použiteľné aj pre objekt  Transporter (AGV).

Vytvoríme si jednoduchý model pozostávajúci z objektov Material Flow: Source, Singleproc1, Singleproc2 a Drain a z objektov Resources: WorkerPool, Broker, Workplace a Workplace1. Pracovník v modeli obsluhuje SingleProc1 a Singleproc2, medzi ktorými prechádza.

Workerpool nastavíme Travel mode: Move freely within area – pracovník sa môže pohybovať voľne po frame.

Riešenie pre Licencie Student, Education a Professional

Poznámka: objekt Generátor sa nacháza len v Licencii Student, Education a Professional

Z Information Flow použijeme objekt Generator, ktorý bude spúšťať metódu v sekundovom intervale, aktualizovať prejdenú vzdialenosť a zapisovať pracovníkovi danú vzdialenosť do Label.

Nastavenia Generátora:

Nastavenie metódy:

Riešenie pre Licenciu Standard

Namiesto objektu Generátor môžeme použiť pomocný objekt s názvom Source_g, Singleproc_g a Drain_g.  Source_g bude generovať Part v sekundovom intervale, ktorý bude prechádzať Singleproc_g  a spúšťať metódu, ktorá bude zapisovať prejdenú vzdialenosť v metroch do Label pracovníka.

Nastavenie Source_g:

Nastavenie SingeProc_g:

Nastavenie metódy:

Model s použitím generátora si môžete stiahnuť tu a model bez generátora tu