Skip to main content

Parametrická metóda

Autor: 28. marca 2022Výroba a logistika

V tipe si predstavíme čo je to parametrická metóda, a ukážeme si jednoduchý príklad ako ju používať.

Ako názov napovedá, jedná sa o typ metódy, ktorá je volaná inou metódou, a než ju zavoláme vieme do nej vložiť nami zvolené parametre. Parametrickú metódu používame hlavne vtedy, ak chceme napríklad niečo vypočítať alebo hľadať, a to často alebo opakovane, ale nechceme mať kód v našej hlavnej metóde, ale namiesto toho si vytvoríme „menšiu“ pomocnú metódu, ktorá niečo vypočíta a prípadne vráti túto vypočítanú hodnotu späť do volanej metódy. Výhodou oproti klasickej metóde, ktorá vie pracovať „len “s lokálnymi alebo globálnymi metódami, parametrická metóda sa vie okrem toho spustiť aj s predvolenými parametrami. Ak si myslíte, že je to komplikované, tak vás radi vyvedieme z omylu, a to tak, že si ukážeme na jednoduchom príklade (obr.1) ako takúto metódu používať.

Obrázok 1: Model príkladu


Príklad:

Máme jednoduchý simulačný model, kde na začiatku simulácie sú pomocou metódy INIT vytvorené 3x AGV (object: transporter). Máme tabuľku s názvom AGV_stav (obr.2), ktorá slúži ako zoznam AGV v simulácii a taktiež zobrazuje či AGV pracuje alebo je voľné (nemá úlohu). V tomto príklade chceme poslať pracovať to AGV, ktoré je prvé voľné tj má String hodnotu „VOLNE“ v 2. stĺpci tabuľky AGV_stav. Metódou „pridel_ulohu_AGV“ (obr.3) chceme prideliť úlohu pre AGV, ale ešte predtým musíme nájsť prvé voľné AGV. A na hľadanie voľného AGV použijeme metódu „Najdi_volne_AGV“ (obr.4). Táto metóda je parametrická, a je volaná metódou „pridel_ulohu_AGV“. Naša parametrická metóda má dva parametre 1. parameter: AGV_stav (object) – tj hladanie AGV v tejto tabuľke; 2. parameter: typ_hladania (integer) – podľa tohto parametra sa nastavuje ako má tabuľku zoradiť, a to buď podľa najmenšieho alebo najväčšieho počtu prenesených paliet. Potom v parametrickej metóde hľadáme prvý riadok, kde je v 2. stĺpci String Hodnota „VOLNE“, tým pádom vieme, že sa jedná o prvé voľné AGV. Toto AGV ako object vrátime späť do metódy „pridel_ulohu_AGV“, a táto metóda pridelí, čiže vyšle konkrétne AGV na cestu pracovať.


Obrázok 2: Tabuľka AGV_stav

 


Obrázok 3: Metóda pridel_ulohu_AGV

 


Obrázok 4: parametrická metóda Najdi_volne_AGV

Tento príklad si viete stiahnuť ako model.spp.

A pre lepšie vysvetlenie si môžete pozrieť aj video: