Skip to main content

Technológia Point Cloud v Plant Simulation

Autor: 19. januára 20167 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Simulácia výroby je tým presnejšia, čím sú presnejšie podklady, vrátane stavieb, hál, výrobných zariadení liniek a pod.  Pôvodná projektová dokumentácia však býva často úplne odlišná od reality. Čiže k simulácii potrebujeme dostať digitálny 3D model reálneho stavu vo výrobe. Prakticky jedinou zmysluplnou cestou je 3D skenovanie. Point Cloud (mračno bodov) je súbor dát v súradnicovom systéme (x,y,z), ktoré predstavujú vonkajší povrch skenovaného objektu. Z týchto bodov sú generované 3D Point Cloud modely. Softvérové riešenie Tecnomatix pracuje s Point Cloud formátom typu .pod.

Point Cloud v Plant Simulation
Naskenovaním existujúcich podnikov vznikajú mračná bodov, na základe ktorých sú vytvorené celé 3D modely podniku (výrobnej haly) s jeho kompletnou štruktúrou, vrátane strojov, zariadení, stĺpov, stien, ciest a pod. Modely podnikov možu byť priamo integrované do 3D prostredia Plant Simulation. Namiesto oskenovaných objetov, ktoré sú v 3D prostredí ako mračná bodov, môžu byť umiestnené objekty z knižnice nástrojov (napr. SingleProc, Buffer, PickAndPlace a pod). Priamo medzi mračná bodov je možné vkladať JT modely, a vhodne ich kombinovať.

Výhody používania Point Cloud technológie
Medzi výhody Point Cloud patrí, že dokáže zachytiť presne prostredie podniku alebo výrobnej haly so všetkými jeho parametrami, s jeho vzdialenosťami a priestorovými obmedzeniami. Umožňuje presnejšie poziciovať zdroje a zariadenia do layoutu ako 2D prostredie. Pomáha lepšie pochopiť zložité výrobné systémy, s ktorými je náročné pracovať len v 2D. A to v konečnom dôsledku môže urýchliť zavedenie novej výroby alebo  optimalizáciu existujúcej výroby. Integrácia technológie Point Cloud a Tecnomatix softvérových nástrojov opodstatňuje názov digitálny podnik alebo digitálna továreň.

Príklady importu Point Cloud do Plant Simulation
Obrázky č.2 a č.3  znázorňujú ako do klasického 3D modelu s JT objektmi je importovaný Point Cloud model výrobnej haly.