Skip to main content

Plant Simulation 12.1 nie je len nový obal pre Plant Simulation

Autor: 29. septembra 20154 júna, 2019Tecnomatix – Novinky

Plant Simulation je dynamicky sa rozvíjajúci produkt, pretože reaguje na potreby zákazníkov. Vývojári z firmy Siemens aplikujú do každej aktualizácie mnoho užívateľských  pripomienok, avšak v najnovšej verzii Plant Simulation 12.1 zmenili aj šat aplikácie.

Pripravené novinky  prinášajú intuitívnejšiu prácu vo vývojovom prostredí, jednoduchšie vytváranie Method, rozšírenie knižnice o objekty zamerané na tekutiny (knižnica Fluids) a mnoho ďalších úprav. Čo sa týka samotných zmien ovládania, Plant Simulation 12.1 prináša zmenu už v zobrazovaní  hlavného menu. Klasickú statickú lištu nahradila záložková lišta, ktorá je podľa môjho názoru užívateľsky prijemná.

Veľkou zmenou je aj prechod na nový programovací jazyk SimTalk 2.0, ktorý má priniesť jednoduchšie a rýchlejšie vytváranie metód, ako aj zmenšiť počet chýb, ktoré vznikali pri vytváraní kódu. SimTalk 1.0 nezostáva úplné zabudnutý, užívatelia môžu naďalej používať starý programovací jazyk, prípadne ho môžu kombinovať s novým jazykom SimTalk 2.0.

Výsledkom zmien je úspora času, ktorá je potrebná na vytvorenie simulačného modelu. Hlavnou úlohou Plant Simulation však stále zostáva rýchla analýza možných scenárov

vo výrobnom procese. S využitím 3D vizualizácie potom získavame komplexný náhľad na procesy, ktoré sa odohrávajú vo výrobe.

A ako taká analýza v Plant Simulation naozaj vzniká?

V prvom kroku sa pomocou špecializovaných modulov vytvorí komplexná simulačná zostava výrobných a logistických systémov v podniku. Následne sa pri dynamických simuláciách navodia reálne situácie z výrobného procesu, prípadne situácie, ktoré by mohli nastať pri zavedení inovačných opatrení. V ďalšej fáze sa na základe sledovaných parametrov identifikujú a kvantifikujú jednotlivé vplyvy zmien v systéme.

Komplexnou analýzou môžeme skúmať:

  • tok materiálu
  • vyťaženosť strojov a dopravných zariadení
  • zvládnutie objednávok
  • výkon pracovníkov a alokáciu zdrojov
  • úspory energie vo výrobnom procese
  • investičné riziká a inovačné stratégie
  • optimalizačné návrhy