Skip to main content

Cez ktorý nástroj vytvárať detailnú simuláciu?

Autor: 8. augusta 20167 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Pred začiatkom projektu je kľúčové zvoliť si správne nástroje, ktoré pomôžu užívateľovi projekt odovzdať na čas a v požadovanej kvalite. V prípade, že vytvárate detailnú simuláciu procesov, je vhodné zvoliť si jeden z nástrojov Tecnomatix. V nasledovných riadkoch si predstavíme kľúčové vlastnosti a hlavné rozdiely týchto nástrojov:

Robcad
Azda najznámejší softvér pre simuláciu robotických pracovísk. S rozvojom robotiky v priemysle sa rozvíjal aj Robcad, ktorý svojím širokým využitím zaujal pevné postavenie v mnohých automobilkách a spoločnostiach zamerajúcich sa na služby spojené s automatizáciou. V súčasnej dobe Robcad zákazníci rozširujú o novú líniu softvérov, a to Process Simulate alebo RobotExpert, ktoré na rozdiel od Robcadu nepracujú v Unix rozhraní, ale používajú prostredie Windows so 64bit architektúrou.

Process Simulate
Softvér nadväzujúci na úspechy Robcadu, ktorý posúva možnosti ešte ďalej. Process Simulate sa môže napájať na databázu, ktorá umožňuje viacerým užívateľom pracovať v jednom čase na jednom projekte. Tým pádom je možné vytvárať projekty veľkého rozsahu, a pritom udržať kvalitu simulácie a zamedziť chybám.

Riešenie Process Simulate rovnako ako Robcad je možné užívateľovi prispôsobiť na mieru podľa toho, čo od simulácie požaduje. Pre dodávateľov pre automobilový priemysel máme pripravený modul simulácie bodového zvárania, alebo modul pre simuláciu kontinuálnych operácií a mnohé ďalšie.

Silnou stránka softvérov Tecnomatix Siemens je možnosť použitia rôznych značiek robotov v jednej simulácii. Tým pádom stačí poznať len jeden softvér, ktorý užívateľa neupriamuje len na jeden typ robotov.

Robot Expert
Softvér pracujúci na rovnakom princípe, ako Process Simulate. Rozdiel oproti Process Simulate  je vtom, že v Robot Expert nie je možné vykonávať bodové zváranie, a nie je ho možné napojiť na databázu. Tým pádom je tento nástroj vhodný pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú malými až stredne veľkými simuláciami mimo automobilového priemyslu. Ostatné funkčnosti sú totožné, ako u Process Simulate.

Process Designer
Softvér slúžiaci predovšetkým na správu a editáciu rozsiahlych knižníc obsahujúcich objekty, ktoré sú používané v projektoch. Tieto knižnice sa nachádzajú v databáze, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto riešenia. Process Designer sa najčastejšie využíva pre vytváranie layoutov, a tvorbu základnej štruktúry veľkých a stredne veľkých projektov. Takto predpripravený projekt sa následne pošle do Process Simulate, kde sa vytvoria pohyby jednotlivých zariadení.

Siemens vytvoril produktové portfólio Tecnomatix tak, aby uspokojil potreby od menších až po veľké spoločnosti. Poskytované riešenia sa taktiež menia v závislosti od druhu vytváraného projektu.

V prípade záujmu, sme pripravení vám kedykoľvek poskytnúť detailnejšie informácie.