Skip to main content

Dokáže robot pracovať lepšie s použitím simulačného softvéru?

Autor: 8. marca 20167 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

Výrobcovia robotov sa neustále snažia zdokonaľovať ich roboty tak, aby boli schopné zvyšovať produkciu a modernizovať výrobné metódy. Na druhej strane sú užívatelia, ktorí programujú robotov, a snažia sa využiť plný potenciál týchto zariadení. Mnohí sa dokonca i v súčasnosti pokúšajú tento maximálny potenciál dosiahnuť na stavbe online programovaním bez pomoci simulácie. Nie je nič nezvyčajné, že počas  tvorby online programu sa vyskytne množstvo problémov, nehovoriac o časovej náročnosti programovania.

S takýmto programovaním je možné len zriedka dosiahnuť maximálne schopnosti robota. V mnohých prípadoch sa preto stáva, že sa použijú výkonnejšie a drahšie zariadenia, alebo nie je možné zabezpečiť kratší takt pracoviska.

Dôvody prečo robot nevyužíva plný potenciál:

  • zložitosť  úkonov – programátor učí robota ako sa má pohybovať po zakrivených trajektóriách, čo je pomerne zložitá úloha aj pre skúseného programátora
  • potreba vysokokvalifikovaného programátora – keďže programovanie robota nie je triviálna činnosť, preto v mnohých prípadoch nie je dostatok ľudských zdrojov alebo času na  programovanie
  • výroba malých dávok – vyrábanie v malých množstvách vyžaduje zmeny programu robotov, čo vedie k častému zastavovaniu výroby kvôli manuálnemu preprogramovaniu
  • zložitosť automatizácie – prepojenie robota s PLC a ďalšími zariadeniami si vyžaduje spoluprácu medzi programátormi robotov a pracovníkmi zodpovednými za elektrotechnickú časť

Problémy a časté zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu a dennou pracovnou rutinou ľudí, ktorí tento proces udržujú v chode. Sú zdrojom vašich každodenných logistických výziev a skúšok flexibility. Napriek všetkým úskaliam, ak chcete držať krok s dobou, a využiť robotov vo výrobnom procese, možno budete chcieť analyzovať ako možno čo najviac zarobiť na vašej investícii.

Najskôr je potrebné identifikovať problémy a výzvy vo vašom aktuálnom procese:

  • Trávia vaši programátori príliš veľa času na stavbe pred spustením výroby?
  • Zastavujete často svoje roboty kvôli riešeniu problémov spojených s kvalitou produkcie?
  • Máte problémy so synchronizáciou robotov s inými zariadeniami?
  • Stalo sa vám, že ste poškodili robota alebo jeho nástroj kvôli nepredpokladanej zrážke?
  • Zaujíma vás, či je prevádzka vášho robota rentabilná vzhľadom k neustálym požadovaným zmenám?

Teraz môžete začať premýšľať o riešeniach založených na lepšom pochopení svojich problémov a výziev, ktoré chcete dosiahnuť. Váš postup riešenia môže spočívať v kombinácii rôznych techník, ktoré sú napríklad: vyškolenie ľudí zavádzaním osvedčených postupov alebo konzultácie s odborníkmi v danom odbore. Okrem toho by ste mali zvážiť využitie špecializovaného softvéru , ktorý je zameraný na riešenie kľúčových problémov, ktoré boli vyššie spomenuté. Špeciálny softvér môže byť tým pravým riešením pre dosiahnutie vašich plánov na zlepšenie.

Ako vám robotický simulačný softvér dokáže pomôcť?
Robotický simulačný softvér má obrovský úspech pri transformácii priemyslu. Využívaním simulačných nástrojov a postupov proces automatizovania výroby dosahuje vyššiu efektívnosť, a vy tak budete môcť  zvyšovať flexibilitu a produktivitu práce. Vytvorením knižníc sa pracovné postupy štandardizujú a prispievajú k odstráneniu chybovosti. S robotickým simulačným softvérom je možné ušetriť čas nasadenia technológií, a celkovo skrátiť nábeh výroby o 50 percent. Môžete tiež zlepšiť kvalitu robotického programu, a minimalizovať množstvo dielenského odpadu. Simulačný softvér v robotike je nástroj, pomocou ktorého je možné naprogramovať, optimalizovať a doladiť vášho robota v režime offline v 3D prostredí.