Skip to main content

Simulácia AGV zariadení

Autor: 26. júna 2020Robotika

Zavádzate alebo už máte vo výrobe automatizovane riadené vozidlá (AGV)? Máme pre vás nástroj na ich implementáciu do výrobného procesu, ako aj na zefektívnenie ich súčasných výkonnostných parametrov.

Najnovší Process Simulate podporuje simuláciu automatizovane riadených vozidiel (AGV) vo výrobnom prostredí, a umožňuje virtuálne uvedenie systémov AGV do prevádzky. Pretože AGV sú zariadenia, ktoré sú riadené pomocou predom nastavenej logiky, je možné túto logiku nastavovať a overovať jej funkčnosť pomocou simulačného nástroja Process Simulate.

Benefitom tohto riešenia je možnosť detailne odladiť nielen výrobnú linku, ale aj periférne procesy nevyhnutné pre chod takejto linky. S narastajúcim trendom používania AGV zariadení vo výrobe vám toto riešenie poskytne možnosť maximalizovať využitie zariadení, a odladiť pohyb vašich AGV zariadení ešte pred jeho implementáciou.