Skip to main content

ArtiMinds Integrácia v Process Simulate

Rozhodujete sa, či integrovať robota so strojovým učením? Pre tento účel je možné využiť ArtiMinds technológiu s takzvanou LAR optimalizáciou. Spomínaná technológia riadi robota, a pomocou špirálovitého alebo hrotového vyhľadávania dokáže vykonávať proces montáže.

Tento spôsob montáže môže byť v reálnom nasadení komplikovaný z hľadiska času montáže. Robot môže pomerne dlho hľadať vhodnú polohu montáže. Tento problém však môže vyriešiť najnovšia verzia Process Simulate, ktorá pracuje s touto technológiou.

V praxi to funguje tak, že do Process Simulate môže byť nahraný program, ktorý sa spúšťa a optimalizuje v simulačnom prostredí. Výstupom tohto procesu je program, v ktorom je zadefinovaný začiatočný bod, od ktorého bude spúšťaný algoritmus vyhľadávania. Výsledkom je skrátenie procesu hľadania cieľovej pozície pri montáži, a tak celkové skrátenie cyklového času robota.

Praktickú ukážku si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: