Skip to main content

Riešenie „Robot safety“ pomocou simulácie

Autor: 27. novembra 2020Robotika

Strávite veľa času nad riešením „Robot safety“ pri úprave, alebo integrácii robotizovaného pracoviska? Táto téma je čím viac riešená s nástupom systémov robotického videnia a kolaboratívnej robotiky. Riešenia od spoločnosti Siemens preto prichádzajú s novinkou, ako „Robot safety“ riešiť a odlaďovať pomocou simulácie.

Process Simulate od verzie 15.1 prichádza s nástrojom „Safety Robot Manager“. Nástroj umožňuje používateľom vytvárať a vizualizovať 3D zóny robotov. Následne je možné graficky plánovať a analyzovať pohyby robota, a mať tak k dispozícii všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti.

Tento nástroj dokáže importovať „Robot safety“ parametre z reálneho robota do simulácie. V simulácii sa tieto parametre môžu upraviť a znova exportovať do reálneho robota.

Samozrejmosťou je možnosť uložiť si túto bezpečnostnú vizualizáciu formou náhľadov pre potreby odovzdania dokumentácie k linke. V prípade budúcej úpravy linky budete mať možnosť aktuálne „Robot safety“ vizualizovať a upravovať parametre spolu s programovaním robotov.