Skip to main content

Process Simulate pre manažérov a výrobu

Autor: 30. marca 2021Robotika

Potrebujete mať prehľad o stave projektov, alebo len nahliadať do projektových dát? Process Simulate má od verzie 16.0.1 novú možnosť inštalácie „Process Simulate Viewer“. Tento prehliadač je dostupný pre eMServer, a aj pre Teamcenter.

V tejto verzii Process Simulate sa dajú spúšťať klasické simulácie, ale aj simulácie virtual comissioningu. Užívateľ má možnosť prehliadať a analyzovať všetky dostupné projektové dáta. Process Simulate Viewer sa tak stáva kľúčovým nástrojom pre manažérov a oddelenie výroby. Jeho funkcie ho predurčujú pre zavádzanie bezvýkresovej dokumentácie a digitálnych dvojčiat do podnikov.

V prípade záujmu vám radi poskytneme bližšie informácie:
andrej.halmo@sova.sk
oskar.bomba@sova.sk