Skip to main content

Neorganizované ukladanie dielov

Autor: 26. augusta 2021Robotika

S rastúcim počtom inštalácií technológie „bin picking“ v priemysle, Siemens doplnil do najnovšej verzie Process Simulate 16.1.2 neorganizované pokladanie dielov. „Bin picking“ je založený na technológii automatického vyberania neorganizovaných dielov robotom. Na to, aby sa v simulácii odsimulovalo čo najviac variant vyberania dielov, a predišlo sa tak kolíziám, je potrebné tieto diely chaoticky naukladať. Táto činnosť pritom berie veľa času, a je zbytočne komplikovaná. Najnovšia verzia Process Simulate dokáže automaticky neorganizovane naskladať desiatky až stovky dielov. Ušetrený čas potom môžete využiť napríklad na lepšie a odladenejšie odoberanie výrobkov alebo skrátenie času nasadenia technológie.

Vo videu si môžete pozrieť, ako Process Simulate neorganizovane ukladá diely do prepravného boxu.