Skip to main content

Rozšírená realita v Process Simulate

Je ťažké zisťovať a kontrolovať odchýlky v produkcii vzhľadom k dokonalému 3D modelu. Na trhu existuje množstvo aplikácií, ktoré dokážu merať odchýlky, no tieto technológie sú drahé, meranie zdĺhavé, a potrebujete profesionálne zaškolených ľudí.

Tieto problémy však viete odbúrať pomocou použitia rozšírenej reality. Najnovšia verzia Process Simulate 2301 obsahuje technológiu digitálneho dvojčaťa rozšírenej reality, čo je aplikácia, ktorá zachytáva informácie z výroby, a priamo ich porovnáva s digitálnym dvojčaťom. Pre toto riešenie potrebujete Process Simulate a „low-cost“ kameru, pomocou ktorej viete dosiahnuť presnosť optickej kontroly pod 1mm.

Medzi hlavné prednosti  rozšírenej reality bezpochyby patrí presnosť, užívateľská jednoduchosť, a cenová nenáročnosť riešenia. Pomocou rozšírenej reality tak zvyšujete kvalitu produkcie, šetrí čas pri identifikovaní nedostatkov, a výrazne znižuje náklady na odstraňovanie chýb vzniknutých v procese výroby.