Kategória

NX – Tipy a triky

Správa nástrojov

Autor: | CAM

V tomto tipe si ukážeme jednoduché vytváranie a správu databázy nástrojov v NX. Je v ňom ukázané ako ukladať vytvorené nástroje a držiaky do databázy, prípadne ako priradiť rezné podmienky pre konkrétny nástroj. Ďalej sú v ňom uvedené aj cesty na súbory, do ktorých sa ukladajú tieto údaje.

Použitie aktuálneho polotovaru

Autor: | CAM

Pre prípravu programov obrábania súčiastky z niekoľkých strán (niekoľkých upnutiach) je nutné počítať s aktúálnym polotovarom, ktorý zostane po predchádzajúcom obrábaní v predošlom upnutí.
Tento tip je venovaný dvom možnostiam ako docieliť dané správanie v Siemens NX.

Rozdelenie dráhy nástroja podľa kolízií

Autor: | CAM

Často sa stáva, že pre potrebu obrábania určitých súčiastok ste nútení použiť väčšie vyloženia nástroja, a tak aj znížiť rezné podmienky.
Ako docieliť použitie nástroja s menším vyložením na obrábanie hĺbok, do ktorých dosiahne, a iba väčšie hĺbky dokončiť s nástrojom s väčším vyložením, si ukážeme v dnešnom NX CAM tipe.

Dráhy nástroja po špirále či skrutkovici

Autor: | CAM

Rôzne tvarové plochy si vyžadujú rôzne spôsoby ich obrábania. Medzi obľúbené stratégie ich dokončovania patria určite aj také, ktoré sú založené na princípoch pohybu po skrutkovici alebo špirále. Preto si v tomto tipe ukážeme niekoľko základných spôsobov ich definovania v NX. Takéto dráhy nástroja po skrutkovici či špirále nám zabezpečia plynulý chod stroja, a vizuálne minimálne rušivé stopy po nástroji.

Práca s CAM predlohami

Autor: | CAM

Tento tip sa zaoberá úpravou existujúcich a zavádzaním nových vlastných predlôh v NX.
Použitím vopred pripravených predlôh môžete výrazne skrátiť čas prípravy programov, alebo aj zamedziť vzniku drobných chýb v dôsledku nepozornosti, a zvýšiť tak vašu celkovú efektivitu.
Ako samotnú predlohu môžete jednoducho použiť aj programy, ktoré ste už niekedy robili, a tak čas prípravy takýchto šablón je minimálny v porovnaní s výhodami, ktoré prinesú.