Kategória

NX – Tipy a triky

Úpravy geometrie v zostave

Autor: | CAD

Mnohé úpravy geometrie je nutné robiť až v zostave a nesmú sa prejaviť vo výrobných výkresoch komponentov (napríklad úprava hrán pred zváraním). V tomto tipe si ukážeme dve možnosti, ako to urobiť v NX…

Prevod lightweight telesa na objemové

Autor: | CAD

Stále častejšie sa na výmenu dát používa JT formát. Výhodou je, že veľkosť JT súboru je cca 10 krát menšia ako veľkosť súboru v natívnom formáte. Za istých okolností sa však JT v CAD systéme správa ako facetované teleso, ktoré nie je možné upraviť ani použiť na vytvorenie ďalšej geometrie. V tomto videu sa naučíte ako získať z JT facetovaného telesa, objemový model.

Rovinné frézovanie na viacerých úrovniach

Autor: | CAM

V tomto tipe si ukážeme ako sa dá definovať jednoduchá planárna operácia pre rôzne hranice geometrie. Je to vhodné v prípadoch, keď pracujete s 2D podkladmi alebo aj s 3D modelmi, kde sa nachádza množstvo “kozmetických” detailov (z hľadiska výroby nepodstatných).