Kategória

NX – Tipy a triky

Rovinné frézovanie na viacerých úrovniach

Autor: | CAM

V tomto tipe si ukážeme ako sa dá definovať jednoduchá planárna operácia pre rôzne hranice geometrie. Je to vhodné v prípadoch, keď pracujete s 2D podkladmi alebo aj s 3D modelmi, kde sa nachádza množstvo “kozmetických” detailov (z hľadiska výroby nepodstatných).

Výroba jednoduchej drážky

Autor: | CAM

Vyhotoviť jednoduchú drážku je možné mnohými spôsobmi. V tomto video tipe si ukážeme jeden z nich za pomoci operácie “planar_profile”. Takýmto spôsobom je možné pripraviť operácie pre výrobu drážky z 2D výkresových podkladov (dwg, dxf, …) alebo aj z 3D modelov súčiasky.

Optimalizácia rezných parametrov frézovania

Autor: | CAM

Počas obrábania môže dôjsť k situácii, kde nástoj odoberá väčší alebo menši objem materiálu ako je nominálny. Takéto stavy môžu mať za následok zníženie životnosti nástroja, alebo predĺženie výrobného času v dôsledku poddimenzovaných rezných podmienok. Preto si v tomto tipe ukážeme, ako optimalizovať dráhy nástoja s ohľadom na jeho životnosť a čas obrábania.

Príprava vlastnej šablóny pre CAM

Autor: | CAM

V nadväznosti na Tip s názvom “práca s CAM predlohami” sa budeme teraz venovať tomu, ako pripraviť vlastnú šablónu pre konkrétne potreby obrábania.
Ukážeme si, ako si pripraviť šablónu, v ktorej môžete mať predpripravenú štruktúru programu, nástroje, geometriu, metódy obrábania alebo aj upínacie prípravky či samotné stroje. Takýmto spôsobom si budete môcť pripraviť niekoľko šablón pre vaše zariadenie či stroje, aby ste jednoducho a rýchlo vedeli pripraviť konkrétne programy.