Kategória

NX – Tipy a triky

Rôzne typy čiar pre rozličné komponenty

Autor: | CAD

V praxi sa vám môže vyskytnúť taká požiadavka, aby ste vo výkrese zostavy použili rôzne typy čiar pre jednotlivé komponenty. Napríklad jednu súčiastku zvýrazniť plnou hrubou čiarou, inú zasa odlíšiť tenkou bodkovanou čiarou, prípadne aj farbou. Pre tento účel je v NX funkcia “Render Sets”.